Thông báo V/v xét công nhận tốt nghiệp đại học đợt 1, năm 2024

Căn cứ Kế hoạch học tập năm học 2023-2024, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo đến các đơn vị trực thuộc và sinh viên về thông tin xét tốt nghiệp Đại học đợt 1- năm 2024 như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên đã tích lũy đủ các học phần theo chương trình đào tạo và đủ điều kiện chuẩn đầu ra theo Quy định hiện hành, gồm các lớp:

- Hình thức chính quy:

  + Sinh viên  kéo dài thời gian đào tạo khóa học: các lớp K10, K11, K12 và K19;

  + Sinh viên đúng thời gian đào tạo khóa học: K20.

- Hình thức VLVH

  + Sinh viên kéo dài thời gian đào tạo khóa học: các lớp K11, K12, K19;

  + Sinh viên đúng thời gian đào tạo khóa học: K20.

2. Thời gian: Dự kiến tổ chức xét tốt nghiệp vào tuần đầu  tháng 6/2024.   

3. Thủ tục hồ sơ xét tốt nghiệp đại học: Sinh viên phải hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp gồm: 

- Đơn xin xét tốt nghiệp (đối với sinh viên trong thời gian kéo dài của khóa học);

- Phiếu khai thông tin tốt nghiệp và Giấy khai sinh.;

- Các văn bằng, chứng chỉ,... liên quan đến điều kiện chuẩn đầu ra gồm: bản gốc Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; bản sao các chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học, Giáo dục QP&AN và Giáo dục thể chất (nếu các chứng chỉ này do các đơn vị ngoài ĐHĐN cấp).  

Toàn bộ hồ sơ nộp tại Phòng Đào tạo trước ngày 31/05/2024

Lưu ý: Thủ tục hồ sơ xét tốt nghiệp áp dụng đối với những sinh viên chưa hoàn thành hồ sơ hoặc những sinh viên kéo dài thời gian đào tạo khóa học, sinh viên đã hoàn thành hồ sơ xét tốt nghiệp vui lòng bỏ qua thủ tục này.

Những sinh viên năm cuối và kéo dài thời gian khóa học còn nợ học phần phải đăng ký học lại. Nhà trường sẽ xem xét và mở lớp theo đúng quy định hiện hành. 

Mọi thông tin liên quan đến thủ tục hồ sơ xét tốt nghiệp đại học đợt 1 năm 2024 liên hệ cô Bùi Thị Bé - CV Phòng Đào tạo (trong giờ hành chính qua số ĐT: 0398396592) để được hỗ trợ.

Nhận được Thông báo này đề nghị các các đơn vị trực thuộc và sinh viên các lớp liên quan triển khai thực hiện và hoàn thiện thủ tục hồ sơ xét tốt nghiệp đại học đúng quy định.

Trân trọng!

Thông tin chi tiết xem tại đây

+