Tổ chức tập huấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tại huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum)

Ngày 8, 9/11/2023 giảng viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện Đăk Hà (Tỉnh Kon Tum) tổ chức lớp tập huấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Tham gia lớp tập huấn có 50 hội viên, phụ nữ DTTS tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn tại huyện Đăk Hà có nhu cầu về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và là thành viên của các tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã… 

Báo cáo viên tại lớp tập huấn gồm TS. Nguyễn Lê Bảo Ngọc, ThS. Đỗ Hoàng Hải, giảng viên Khoa Kinh tế và ThS. Phạm Thị Thuỳ Trang, giảng viên Khoa Công nghệ - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Nội dung lớp tập huấn gồm 3 chuyên đề: Tập huấn xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp; ý tưởng kinh doanh và cách lựa chọn ý tưởng kinh doanh; ý tưởng kinh doanh và cách lựa chọn ý tưởng kinh doanh thương mại điện tử.

TS. Nguyễn Lê Bảo Ngọc, giảng viên Khoa Kinh tế - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum chia sẻ

Lớp tập huấn lần này được tổ chức với mục đích hướng dẫn hội viên, phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, khởi sự kinh doanh có tính khả thi được hiện thực hóa và phát triển; Tư vấn, hướng dẫn xây dựng thương hiệu sản phẩm (nhãn mác, bao bì…); kết nối, tạo cơ hội cho hội viên, phụ nữ được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, quản lý, tìm kiếm thị trường, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm khởi nghiệp; thúc đẩy việc thành lập các mô hình phát triển kinh tế tập thể như Tổ liên kết, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, ... 

ThS. Đỗ Hoàng Hải, giảng viên Khoa Kinh tế - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum chia sẻ

Chương trình tập huấn cũng tạo môi trường cho hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện mạnh dạn tham gia trao đổi, chia sẽ minh nghiệm, cách làm hay trong việc viết ý tưởng khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu, nhãn mác, bao bì... những sản phẩm đã làm ra tại địa phương. Cung thông qua lớp tập huấn, giảng viên Phân hiệu sẽ là cầu nối, định hướng ý tưởng, cách thức xây dựng thương hiệu giúp hội viên, phụ nữ sớm thực hiện đạt hiệu quả. 

ThS. Phạm Thị Thuỳ Trang, giảng viên Khoa Công nghệ - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum chia sẻ

Với các chương trình tập huấn đã, đang và sẽ triển khai, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum góp phần hỗ trợ địa phương trong phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện sứ mệnh của Đại học Đà Nẵng trên vùng đất cực Bắc Tây Nguyên.

Hình lưu niệm

+