Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023

Sáng ngày 02/12/2023, Đảng uỷ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Trúc Phương, Đảng uỷ viên, Phó Trưởng Khoa Luật và Sư phạm; đồng chí Nguyễn Đình Viễn, Bí thư Chi bộ Sinh viên, Trưởng phòng Công tác HSSV; đồng chí Đỗ Hoàng Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Phân hiệu; các đồng chí giảng viên thuộc Khoa Luât và Sư phạm  và 31 quần chúng ưu tú đang học tập tại Phân hiệu.

Toàn cảnh buổi học

Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023 được tổ chức từ ngày 02/12 đến ngày 03/12. Trong thời gian 02 ngày, các học viên được trao đổi, nghiên cứu những nội dung quan trọng trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng với 5 chuyên đề cơ bản gồm: Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Nội dung cơ bản về điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đồng chí Nguyễn Thị Trúc Phương, Đảng uỷ viên, Phó Trưởng khoa Luật và Sư phạm phát biểu

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Trúc Phương, Đảng uỷ viên, Phó Trưởng khoa Luật và Sư phạm nhấn mạnh: Công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy đảng, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Vì vậy, định kỳ hang năm, Đảng uỷ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Những đồng chí tham gia tại lớp học này thực sự là những quần chúng ưu tú, có phẩm chất, đạo đức tốt, có uy tín trong quần chúng được cấp ủy đảng, Đoàn Thanh niên phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn vào danh sách cảm tình Đảng và giới thiệu đi học lớp nhận thức về Đảng. Để lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023 đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu mỗi học viên phải xác định cho mình động lực phấn đấu vào Đảng đúng đắn, sắp xếp thời gian tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học, làm bài thu hoạch cuối khóa đạt chất lượng cao.

Một số hình ảnh tại lớp học

+