Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2023-2024

Sáng ngày 04/12/2023, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (UDCK) đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2023-2024.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự, chỉ đạo Hội nghị có PGS. TS Lê Quang Sơn, Phó giám đốc ĐHĐN; TS. Lê Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN; ThS. Lê Ngọc Khánh, Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Về phía Phân hiệu có TS. Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; ThS. Nguyễn Tố Như, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu; ThS. Trương Thị Kiều Vân, Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Phân hiệu.

TS. Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu báo cáo

Trong năm học 2022-2023, mặt dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN, cùng với sự hỗ trợ của các trường đại học thành viên, Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHĐN, Phân hiệu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị đã đề ra, nhất là các lĩnh vực tuyển sinh, tổ chức đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, khởi nghiệp, hợp tác quốc tế, địa phương, doanh nghiệp, kiện toàn tổ chức bộ máy,… và hoạt động của Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, thảo luận thống nhất 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023-2024:

Một là, tiếp tục tuyển sinh năm 2023; xây dựng đề án, thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2024; mở 02 ngành đào tạo mới; phát triển các loại hình liên kết, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, phối hợp đào tạo nghề; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy; thực hiện học đi đôi với hành, khởi nghiệp.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Hai là, hoàn thiện chiến lược phát triển Phân hiệu; đổi mới quản trị đại học gắn với chuyển đổi số, kiện toàn tổ chức bộ máy; thành lập Trung tâm KHCN và Đổi mới sáng tạo; nghiên cứu, đề xuất phương án chuyển đổi Phân hiệu thành trường thành viên của ĐHĐN; nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ; rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát triển đội ngũ, nhất là đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý có trình độ cao; rà soát, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Phân hiệu; đưa công tác đánh giá, phân loại, thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, gắn với tinh giảm biên chế, hướng tới đảm bảo công bằng trong thu nhập.

Ba là, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên gắn với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý để khuyến khích công bố quốc tế. Thực hiện nhiệm vụ cầu nối, phối hợp để các nhà khoa học của ĐHĐN tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; phản biện các đề án, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Các ý kiến tại Hội nghị

Bốn là, duy trì, phát triển quan hệ hợp tác với các trường đã ký kết MOU, Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh Nam Lào, Tập đoàn Inoue - Nhật Bản, Trường đại học Kochi, ...; tiếp tục triển khai dự án PHER; tổ chức các hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế, khởi nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa nhà trường với địa phương, doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với mạng lưới cựu sinh viên.

Năm là, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập, phát triển thể chất, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Khai thác tối đa các nguồn thu để ổn định, từng bước nâng cao thu nhập cho CBVC, người lao động. Thực hiện tốt chủ trương công khai, minh bạch trong quản lý tài chính.

Sáu là, xây dựng, phát triển hệ thống học liệu đa dạng, theo hướng chuyển đổ số phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học & công nghệ.

Bảy là, xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Phân hiệu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện kiểm định các CTĐT theo kế hoạch đã phê duyêt.

Tám là, đa dang hoá các phương thức, loại hình truyền thông hướng vào đối tượng tiềm năng của Phân hiệu; tổ chức các sân chơi cho sinh viên có sự tham gia của học sinh các trường THPT, PT DTNT.

Chín là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của cán bộ chủ chốt Phân hiệu.

Mười là, tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thống nhất, đồng thuận, quyết tâm cao, đi đôi với phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong toàn Phân hiệu.

Hội nghị biểu quyết các chỉ tiêu phần đấu trong năm học 2023-2024

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, PGS. TS Lê Quang Sơn, Phó Giám đốc ĐHĐN với trách nhiệm, tâm huyết và tình cảm của mình đã ghi nhận, biểu dương những thành quả Phân hiệu đã đạt được trong năm học; chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn, thách thức; nhất trí với 10 nhiệm vụ trọng tâm của Phân hiệu trong năm học 2023-2024 và chỉ đạo đơn vị tập trung mọi nguồn lực để mở các ngành đào tạo mới, các lớp bồi dưỡng;  phối hợp, liên kết với các trường thành viên của ĐHĐN phát triển mô hình đào tạo 2+2, 2+3; tăng cường phối hợp tuyển sinh sau đại học, từ xa; tích cực hơn nữa trong nghiên cứu khoa học; duy trì, phát triển quan hệ với chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN; đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; thực hiện lộ trình kiểm định các chương trình đào tạo; xây dựng khối đại đoàn kết vì mục tiêu chung, dựa trên tinh thần trách nhiệm, sự công bằng với phương châm “Nói với nhau không nói về nhau”,…

PGS. TS Lê Quang Sơn, Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu

Để ghi nhận, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân trong năm học 2022-2023, đại diện Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN và Giám đốc, Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ sở Phân diệu đã trao Giấy khen vinh danh.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân trong năm học 2022-2023

Tại Hội nghị, sau khi thảo luận, các chỉ tiêu chủ yếu trong năm học đã được cán bộ, viên chức, người lao động Phân hiệu nhất trí cao. Trước sự chứng kiến của cán bộ chủ chốt, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã ký kết Giao ước thi đua năm học 2023-2024. 

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu đã ký kết Giao ước thi đua năm học 2023-2024

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp. Nét rạng rỡ trên gương mặt toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng, cộng đồng trách nhiệm, cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong năm học 2023-2024./.

Hình lưu niệm

+