Đảng bộ Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 04/01/2024, Đảng bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ-Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHĐN.

Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Lê Mậu Cường-Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Huỳnh Văn Nhạn-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Phan Văn Quang-Phó Trưởng ban Nội chính; Trần Viết Phương-Phó Trưởng Ban Dân vận và các cán bộ các Ban Xây dựng Đảng của Thành ủy Đà Nẵng; Phan Minh Đức-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN; Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN và các Đảng bộ cơ sở của các trường ĐH thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc; các tổ chức đoàn thể (Kế hoạch số 1534-KH/ĐU ngày 26/12/2023).

Toàn cảnh Hội nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHĐN cho biết, Hội nghị Tổng kết Công tác Xây dựng Đảng năm 2023 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm qua; đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2024.  

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN đánh giá khái quát, toàn diện, trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn nhiều khó khăn; cạnh tranh trong giáo dục ĐH diễn ra gay gắt, nguồn lực tài chính cho giáo dục ngày càng hạn chế... nhưng với sự quan tâm, ủng hộ của các Bộ/ngành Trung ương và các địa phương, nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và thành phố Đà Nẵng; với sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ cùng nỗ lực lớn, quyết tâm cao “tất cả vì sự phát triển của ÐHÐN”, Đảng bộ ĐHĐN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được những kết quả quan trọng, thể hiện ở 10 dấu ấn, sự kiện tiêu biểu ĐHĐN năm 2023 (Kính mời xem tin tại đây).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHĐN phát biểu khai mạc

“Đặc biệt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ đã được thực hiện bài bản, dân chủ, đúng quy định, đảm bảo tính tính kế thừa nên tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, góp phần xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ”. Công tác phát triển Đảng trong sinh viên (SV) ĐHĐN là một “điểm sáng” (146 sinh viên được kết nạp Đảng, chiếm tỷ lệ trên 9%, gấp 3 lần tỷ lệ phát triển Đảng trong SV của toàn thành phố).

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Ngọc Vũ mong muốn, đề nghị toàn Đảng bộ ĐHĐN tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành GDĐT; Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển ĐHĐN đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và 15 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024, trong đó ưu tiên tập trung vào 05 trụ cột: (1) Tăng cường gắn kết với các trường THPT; (2) Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp; (3) Chú trọng hợp tác với các bộ, ngành, địa phương; (4) Mở rộng hợp tác quốc tế; (5) Đổi mới quản trị ĐH gắn liền với chuyển đổi số và nâng cao tinh thần phục vụ.

Đồng chí Phan Minh Đức-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Phan Minh Đức-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN đã báo cáo Tổng kết Công tác Xây dựng Đảng năm 2023, qua đó nêu rõ những kết quả đạt được toàn diện trên các mặt công tác, trong đó nổi bật là tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ ĐHĐN và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ VI từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; phát huy vai trò, sức chiến đấu của mỗi tổ chức Đảng và Đảng viên; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của ĐHĐN được lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng yêu cầu, nhiệm vụ năm học; đạt được nhiều kết quả toàn diện, quan trọng, làm tiền đề để ĐHĐN tiếp tục thực hiện chủ trương, nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn sắp đến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, nhận diện nguyên nhân để từ đó có giải pháp tập trung khắc phục kịp thời, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024.

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN Nguyễn Ngọc Vũ triển khai nhiệm vụ năm 2024 của toàn Đảng bộ

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN đã phát biểu triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ ĐHĐN. Với tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết đối với sự phát triển của ĐHĐN, Bí thư Đảng ủy ĐHĐN đã trao đổi, làm rõ từ quan điểm, nhận thức đến quyết tâm hành động của Đảng bộ và mỗi cán bộ, Đảng viên; nhấn mạnh “cái tâm, cái tầm và bản lĩnh của người lãnh đạo là hết sức quan trọng”.

Chia sẻ kinh nghiệm, bài học từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng, Chính quyền của ĐHĐN luôn có sự đoàn kết, thống nhất; lấy lẽ phải, chân lý, hợp lý và lấy sự phát triển của Nhà trường, đơn vị làm phương châm hành động và phát huy dân chủ làm “điểm hội tụ” để tạo nên sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao, Bí thư Đảng ủy ĐHĐN nhấn mạnh một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm cần được quan tâm, tập trung triển khai trong thời gian đến, đó là:

(1) Quán triệt đường lối, chủ trương và sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, Đảng viên tích cực tuyên truyền, vận động làm tốt công tác truyền thông trong triển khai các nhiệm vụ đi vào thực tiễn;

(2) Chú trọng công tác xây dựng Đảng; Rà soát, kiện toàn, bổ sung, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, quản lý đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng; Lựa chọn cán bộ từ các khâu quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo đến sử dụng, khuyến khích, ủng hộ các đồng chí cán bộ năng động, sáng tạo, “dám nghĩ, chịu làm và biết làm”;

Các đại biểu phát biểu tham luận 

(3) Phát triển đội ngũ giảng viên, nhất là giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên, một mặt tiếp tục khuyến khích đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài, một mặt trong bối cảnh tình hình mới cần linh hoạt kết hợp hiệu quả, phù hợp với thực tiễn việc đào tạo Tiến sĩ trong nước để không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ;

“Thực sự coi trọng vai trò người thầy, đặt thầy, cô vào vị trí trung tâm” trong mục tiêu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, từ đó có chính sách tôn vinh, khen thưởng kịp thời các thầy, cô dạy hay, dạy giỏi bởi các thầy, cô luôn có ảnh hưởng rất lớn đến SV.

Bên cạnh đó, cần có giải pháp quản lý phù hợp, hiệu quả, phát huy vai trò của các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các Trưởng/Phó khoa (khoa, bộ môn là “tế bào” của các trường ĐH, sâu sát nhất với việc dạy-học), các cán bộ phụ trách các phòng Đào tạo, Công tác HSSV, Đoàn Thanh niên, Hội SV… chủ động, tích cực xây dựng và hoàn thiện môi trường dạy-học lành mạnh, sư phạm; có chính sách thu hút, giữ chân người tài.

“Xây dựng đội ngũ giảng viên dạy hay, dạy giỏi, nghiên cứu tốt là vốn quý của các trường ĐH”, Bí thư Đảng ủy ĐHĐN nhấn mạnh.

Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu 

(4) Đẩy mạnh, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp để tranh thủ nguồn lực cho sự phát triển. Phương châm là cần “chuyển từ thụ động sang chủ động” ở tất cả các cấp (nhất là cấp khoa), dưới mọi hình thức phù hợp với thực tiễn cơ sở của nhà trường và doanh nghiệp bình đẳng, cùng có lợi; Củng cố mạng lưới cựu SV làm "cầu nối" giữa nhà trường và xã hội; Khuyến khích mời các doanh nhân uy tín về nói chuyện, truyền cảm hứng học tập, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho SV;

Hình thành các nhóm nghiên cứu không những là các nhóm nghiên cứu mạnh, liên ngành/xuyên ngành mà còn cần có sự phối, kết hợp chặt chẽ giữa các giảng viên và doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học để kết quả nghiên cứu thực sự được ứng dụng, đi vào thực tiễn.

(5) Chú trọng Công tác phát triển Đảng, nhất là phát triển Đảng trong SV.  Ghi nhận những kết quả khởi sắc trong công tác này của Đảng bộ ĐHĐN trong năm qua (điển hình như các Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Sư phạm) đã thực hiện đúng chủ trương, tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, Bí thư Đảng ủy ĐHĐN cho biết, sắp đến sẽ nghiên cứu, sửa đổi nội dung, tiêu chí đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở Đảng thiết thực, hiệu quả hơn, lấy chỉ tiêu phát triển Đảng trong SV là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, xếp loại công tác xây dựng Đảng.

“Đây là vấn đề sống còn của Đảng ta”. Phát triển Đảng viên trong SV “vừa hồng, vừa chuyên” không những tạo động lực phấn đấu, phát triển toàn diện cho người học mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của Nhà trường, tạo thêm niềm tin cho Quý phụ huynh và xã hội… Do đó cần được các Đảng bộ hết sức quan tâm, chú trọng nhiều hơn nữa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng trao Bằng khen của Thành ủy Đà Nẵng cho các cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền” (2018-2022)

(6) Tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp, khoa học và có nội dung, thực chất, hiệu quả các sự kiện, hoạt động của nhà trường, đơn vị như: Lễ Khai giảng, Lễ Trao Bằng tốt nghiệp, Hội nghị/Hội thảo… Đây có thể coi như những “cửa sổ” mở rộng, gắn kết giữa nhà trường với cộng đồng xã hội, doanh nghiệp; từ đó tăng thêm uy tín, vị thế, sự ủng hộ, đồng hành với sự nghiệp GDĐT.

(7) Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể cùng Đảng bộ, Chính quyền xây dựng khối đoàn kết thống nhất, dân chủ, hướng đến “trường học hạnh phúc” gắn liền với “thành phố đáng sống”; làm việc “tôn trọng, kỷ cương, hợp tác, chuyên nghiệp và hiệu quả”. Mỗi cán bộ lãnh đạo của ĐHĐN chúng ta cần quán triệt, thực hiện như tinh thần của Trung ương thường xuyên “tự soi, tự sửa”, hết sức lắng nghe, cầu thị, hài hòa, đảm bảo các quy định pháp luật và tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn.  

Nhân dịp bước sang năm mới 2024 đánh dấu mốc son 30 năm xây dựng và phát triển ĐHĐN (1994-2024), Bí thư Đảng ủy ĐHĐN gửi lời chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể Hội nghị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc mừng “Năm mới, thắng lợi mới !”

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN trao Giấy khen của Đảng ủy ĐHĐN cho đại diện Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN "Hoàn thành xuất nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023"

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng biểu dương và ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy ĐHĐN trong năm 2023.

Toàn Đảng bộ ĐHĐN đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, toàn diện trên các mặt công tác và “đạt được những kết quả hết sức tích cực và nổi bật, qua đó đã thể hiện được vị trí, vai trò của một ĐH vùng trọng điểm, đa lĩnh vực, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế lớn của Việt Nam”.

Nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ ĐHĐN, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng gợi mở, đề nghị Đảng bộ ĐHĐN tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Phát huy, làm tốt hơn nữa Công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ; Triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực GDĐT;

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN Phan Minh Đức trao Giấy khen của Đảng ủy ĐHĐN cho các tổ chức cơ sở Đảng "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền" (2019-2023) cấp ĐHĐN

Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả;

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và SV, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu; Tập trung theo dõi, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng để động viên, nâng cao ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu, trong sáng, kỷ cương, kịp thời ngăn chặn những nhận thức, hành động “lệch chuẩn” nhằm giữ vững lập trường, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên mạng xã hội, internet;

Quan tâm xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ, giảng viên bảo đảm số lượng và chất lượng; tạo điều kiện về phương tiện, điều kiện, cơ chế chính sách để phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức;

Nghiên cứu thành lập các viện, nhóm nghiên cứu mạnh, các trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, giáo dục quốc phòng - an ninh, khảo thí, điều hành ĐH thông minh, nhà xuất bản và doanh nghiệp;

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN Phan Minh Đức trao Giấy khen của Đảng ủy ĐHĐN cho các  Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền" (2019-2023)

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác, nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của ĐHĐN; tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, tiềm lực đội ngũ để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; Đẩy mạnh phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao;

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng công tác tạo nguồn, phát triển Đảng viên theo Kết luận số 366-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

Tập trung triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ ĐHĐN nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo tiến độ, yêu cầu; triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy  và kế hoạch thực hiện của các cấp ủy, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và mỗi cán bộ, Đảng viên gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”;

Phát huy khối đoàn kết thống nhất, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, nỗ lực phát triển ĐHĐN thành ĐH Quốc gia

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện chủ trương, nhiệm vụ phát triển ĐHĐN trở thành ĐH Quốc gia. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án “Phát triển ĐHĐN trở thành ĐH Quốc gia”; đồng thời chủ động triển khai Kế hoạch để thực hiện Đề án;

Tập trung triển khai, đảm bảo tiến độ, yêu cầu Dự án đầu tư xây dựng Khu Đô thị ĐHĐN (tại Hòa Quý-Điện Ngọc), chủ động tham mưu, đề xuất các cơ quan chức năng chỉ đạo, hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai; coi đây là một trong những tiền đề quan trọng để phát triển ĐHĐN trở thành ĐH Quốc gia.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đã trao Bằng khen của Thành ủy Đà Nẵng cho các cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền” (2018-2022);

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN Nguyễn Ngọc Vũ trao Giấy khen của Đảng ủy ĐHĐN cho đại diện Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN "Hoàn thành xuất nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023".

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN Phan Minh Đức trao Giấy khen của Đảng ủy ĐHĐN cho các tổ chức cơ sở Đảng "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền" (2019-2023) cấp ĐHĐN; Giấy khen của Đảng ủy ĐHĐN cho các Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền" (2019-2023).

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

+