Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông qua chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non và thẩm định đề xuất mở ngành Thương mại điện tử, trình độ đại học

Sáng ngày 18/01/2024, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã tiến hành cuộc họp nhằm thông qua chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non và thẩm định đề xuất mở ngành Thương mại điện tử, trình độ đại học năm 2024.

TS. Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp; Tham gia cuộc họp có 12/14 thành viên hội đồng, trong đó có nhiều thành viên từ các sở, ban ngành địa phương gồm Ông Trần Văn Thu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ông Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Thái Hòa, Giám đốc Công ty Viễn thông VNPT, Chi nhánh Kon Tum; Ông Nguyễn Minh Toàn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum; Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Kon Tum.

Tại cuộc họp ngày 04/10/2023, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Phân hiệu đã thống nhất chủ trương mở ngành Giáo dục Mầm non và Phân hiệu cũng đã ban hành kế hoạch số 656/KH-PHKT ngày 06/10/2023 về việc xây dựng chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học. Chương trình đào tạo sẽ được áp dụng cho khóa tuyển sinh 2024 và thực hiện theo các quy định hiện hành về đào tạo trình độ đại học theo phương thức tín chỉ, hình thức đào tạo chính quy. Chương trình được xây dựng đảm bảo chất lượng theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ GD&ĐT về Chuẩn chương trình đào tạo; Chương trình đã được hội đồng thẩm định của Đại học Đà Nẵng thông qua ngày 15/01/2024.

Ông Nguyễn Thái Hòa, Giám đốc Công ty Viễn thông VNPT, Chi nhánh Kon Tum phát biểu

Tại buổi họp, TS. Nguyễn Văn Giang, Trưởng phòng Đào tạo đã trình bày tóm tắt nội dung chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non, mục tiêu chung, các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, chiến lược giảng dạy và học tập, quy trình đào tạo và cách thức, công cụ đánh giá kết quả học tập…Theo báo cáo, chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học của Phân hiệu đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu mở ngành đào tạo theo các văn bản hiện hành, đặc biệt là thông tư số 17/2021 và 02/2022 của Bộ GD&ĐT và đã được lấy ý kiến các bên liên quan 02 lần, đồng thời tham khảo/đối sánh với các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế, có cấu trúc, nội dung đầy đủ, chi tiết, rõ ràng và các điều kiện mở ngành đảm bảo đúng quy định.

TS. Nguyễn Văn Giang, Trưởng phòng Đào tạo Phân hiệu phát biểu

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên hội đồng đã thống nhất cao và thông qua chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non, trình độ đại học tại Phân hiệu. 

Cũng tại cuộc họp, ThS. Đỗ Hoàng Hải, Giảng viên Khoa Kinh tế trình bày tóm tắt báo cáo đề xuất chủ trương mở ngành Thương mại điện tử, trình độ đại học. Trong đó nêu rõ về sự cấp thiết của việc mở ngành Thương mại điện tử trong xu thế phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Việc mở ngành Thương mại điện tử không chỉ phù hợp với định hướng của Đại học Đà Nẵng là đổi mới sáng tạo, hội nhập, gắn kết chặt chẽ, hợp tác hiệu quả với các địa phương, doanh nghiệp mà còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quốc gia khi đáp ứng được nhu cầu về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và cung ứng nguồn nhân lực ngành Thương mại điện tử.

ThS. Đỗ Hoàng Hải, Giảng viên Khoa Kinh tế phát biểu

Báo cáo cũng nêu rõ các năng lực đào tạo về đội ngũ giảng viên chủ trì ngành, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế… đáp ứng được mục tiêu chung của chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử tại Phân hiệu.
Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã thống nhất 100% về đề xuất mở ngành và có những ý kiến đóng góp, chia sẻ nhằm góp phần hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương mở ngành Thương mại điện tử tại Phân hiệu như rà soát, điều chỉnh và bổ sung về số lượng đội ngũ giảng viên; Đảm bảo các yếu tố về cơ sở vật chất; Rà soát lại các mục tiêu của chương trình đào tạo; Điều chỉnh một số học phần; Tổng hợp các giáo trình phù hợp,…

TS. Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Phân hiệu phát biểu

Tổng kết cuộc họp, TS. Nguyễn Phi Hùng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Phân hiệu đã gửi lời cảm ơn đến các thành viên hội đồng đã dành thời gian nghiên cứu các báo cáo liên quan và đưa ra những góp ý, điều chỉnh phù hợp. Phía Nhà trường sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến để hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non và đề xuất mở ngành Thương mại điện tử nhằm thực hiện mở ngành đúng tiến độ và tuyển sinh trong năm 2024.

+