10 nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục năm 2024

Theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn, năm 2024, toàn ngành sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Để hoàn thành tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngành phải triển khai các giải pháp để đảm bảo đủ số lượng giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy những môn học mới.

Đây cũng là năm ngành giáo dục tập trung chuẩn bị cho chương trình giáo dục mầm non mới, đồng thời tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dưới đây là 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2024, do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chia sẻ trước thềm năm mới.

Theo Báo Dân trí

+