UDCK hưởng ứng ngày nước thế giới, ngày khí tượng thế giới và chiến dịch giờ trái đất năm 2024

Nâng cao nhận thức của cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đồng thời khuyến khích những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả của các nỗ lực bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Ngày Nước thế giới 22/3/2024 được Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới. Khi nguồn nước bị khan hiếm hoặc ô nhiễm, khi mọi người không có khả năng tiếp cận nước an toàn hoặc không được tiếp cận nước một cách bình đẳng, căng thẳng có thể gia tăng giữa những cộng đồng và các quốc gia. Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu và dân số toàn cầu tăng lên như hiện nay, chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này. Bằng cách cùng nhau hành động để cân bằng quyền con người và nhu cầu của mọi người về nước, nước có thể là động lực ổn định và là chất xúc tác cho sự phát triển bền vững hôm nay và mai sau.

Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2024 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “At the frontline of climate action” - “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu”. Đây là thông điệp dự báo, cảnh báo sớm và chủ động hành động vì khí hậu là vấn đề toàn cầu nhằm tăng cường khả năng phục hồi và ứng phó rủi ro thiên tai, đẩy mạnh giảm phát thải khí nhà kính góp phần giải quyết khủng hoảng khí hậu. Đồng thời, tiếp tục tăng cường năng lực, nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp, tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho cộng đồng nhằm chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giờ Trái đất năm 2024 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Reducing Carbon footprint towards Net Zero” - “Giảm dấu chân Carbon - Hướng tới Net Zero”. Thông điệp này nhấn mạnh vai trò quan trọng trong hành trình hướng tới Net Zero; đồng thời, kêu gọi các quốc gia cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững; trong đó, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, mở rộng các hành lang đa dạng sinh học, các khu bảo tồn; giảm thiểu phát thải; chuyển đổi năng lượng tái tạo trong các lĩnh vực; đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ nhằm giảm áp lực lên môi trường tự nhiên. Đây cũng là dịp để Việt Nam thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự nỗ lực của mình tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc lần thứ 28 (COP28) để cùng với thế giới hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Để hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng nêu trên, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã ban hành văn bản phát động các hoạt động hướng ứng từ ngày 20 - 30/03/2024 với các nội dụng như:

- Triển khai phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên của Phân hiệu các nội dung về Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024;

- Sử dụng pano điện tử truyền thông đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm và thân thiện với môi trường tại trụ sở chính của Phân hiệu;

- Đăng tải, tuyên truyền trọng tâm các nội dung về Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 trên các website; Tích cực chia sẻ các phóng sự, pano, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu, hình ảnh, các chương trình trực tuyến, tài liệu truyền thông các sự kiện trên các nền tảng mạng xã hội kèm các hashtag: #NgayNuocthegioi2024, #Ngay Khituongthegioi2024, #GioTraidat2024;

- Tổ chức hoạt động hưởng ứng "Tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết" từ 20h30 đến 21h30 ngày 30/03/2024 nhằm truyền thông về thực hiện lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

+