Tham quan, học tập tại bảo tàng Kon Tum và Ngục Kon Tum nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam (30/4) và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)

Chiều ngày 17/5/2024, Chi bộ Giảng viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã tổ chức tham quan và học tập tại Bảo tàng Kon Tum và Ngục Kon Tum nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

Khi đến với bảo tàng các giảng viên được nhân viên hướng dẫn đi trải nghiệm, giới thiệu các hiện viện, hình ảnh, chứng tích lịch sử… góp phần bổ trợ kiến thức lịch sử cũng như khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người. 

Hoạt động ý nghĩa và thiết thực này cũng giúp tạo điều kiện để đảng viên trong chi bộ tham quan thực tế, tìm hiểu các di tích lịch sử trên địa bàn; thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, động viên đảng viên trong chi bộ ra sức học tập nỗ lực và phấn đấu rèn luyện, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+