Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

Để có cơ sở đánh giá khách quan kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết năm 2024 và Nghị quyết Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 -2025, sáng ngày 26/6/2024, tại Hội trường C, Đảng uỷ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu; đồng chí Nguyễn Tố Như – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó Giám đốc Phân hiệu cùng các đồng chí là Đảng ủy viên Đảng ủy Phân hiệu; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng các Phòng, Khoa, Tổ và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Phân hiệu đã chỉ đạo ổn định chính trị tư tưởng, tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ của toàn thể CBVC, NLĐ, sinh viên, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trong năm 2024. Đảng ủy Phân hiệu đã đổi mới, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nên đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng, công tác sinh viên, hợp tác quốc tế,… nhất là công tác tuyển sinh đã có nhiều khởi sắc.

Đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Đảng uỷ Phân hiệu chỉ đạo toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế và đưa ra 9 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Bí thư Đảng ủy Phân hiệu
phát biểu khai mạc, trình bày báo cáo tại hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tố Như, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT đã trình bày báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng ủy Phân hiệu

Đồng chí Nguyễn Tố Như – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Phi Hùng phổ biến, quán triệt các nội dung văn bản mới của Trung ương, Thành ủy: Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Kết luận số 79-KL/TW ngày 13/5/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hình lưu niệm

+