Đại học Đà Nẵng họp Hội đồng xét Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021

Ngày 22/10/2021, Hội đồng xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng” năm học 2020-2021 đã họp dưới sự chủ trì của PGS.TS. Lê Quang Sơn-Chủ tịch Hội đồng (Quyết định số 3500/QĐ-ĐHĐN)


Toàn cảnh Phiên họp Hội đồng tại điểm cầu ĐHĐN 

Mục đích của Giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể sinh viên (SV) có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), qua đó khuyến khích SV tích cực tham gia NCKH, phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và năng lực tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm; phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng, giải pháp sáng tạo, đóng góp giải quyết những vấn đề thực tiễn, phục vụ cộng đồng.

PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc ĐHĐN Chủ tịch Hội đồng phát biểu 

Hội đồng đã nghe báo cáo khoa học của các tác giả/nhóm tác giả SV có đề tài được tuyển chọn từ các trường ĐH thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc được trình bày qua các nền tảng ứng dụng trực tuyến; từ đó góp ý, phản biện giúp các tác giả/nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện, phát triển nghiên cứu, ứng dụng.

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, các đề tài dự thi năm nay đều đáp ứng được các yêu cầu của Giải thưởng như: Đảm bảo tính trung thực trong NCKH (không vi phạm các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ); được Hội đồng đánh giá cấp cơ sở xếp loại Xuất sắc; khuyến khích các đề tài được công bố khoa học trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước, có sản phẩm ứng dụng…

Các đề tài có ý nghĩa khoa học, thực tiễn; kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín 

Nhiều đề tài NCKH của SV có ý nghĩa khoa học, thực tiễn tốt; kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín; có khả năng hoàn thiện, tiếp tục phát triển nghiên cứu và có tính khả thi, đem lại những sản phẩm ứng dụng thực tế sau này như: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý phòng lab”; “Ứng dụng công nghệ BIM trong phân tích các thông số xây dựng ảnh hưởng đến năng lượng và chi phí tòa nhà” (đến từ các nhóm SV Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN), “Mối quan hệ giữa cơ cấu tuổi dân số, vốn con người và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam” (nhóm SV Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN)…

Các tác giả/nhóm tác giả SV tự tin trình bày bảo vệ trực tuyến trước Hội đồng

Điểm đáng chú ý là một số đề tài hướng đến nghiên cứu, đóng góp cùng cộng đồng ngăn chặn, đẩy lùi và giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 như: “Understanding factors affecting career resilience in the covid-19: The case study of hospitality and tourism industry in Vietnam” (nhóm SV Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN), “Nghiên cứu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến quá trình học tập của sinh viên năm 3, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN” (nhóm SV Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN).

Một số đề tài nghiên cứu hướng đến ứng dụng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi và giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19

Để đảm bảo chất lượng theo quy định, số lượng đề tài được tuyển chọn xét trao Giải thưởng cấp ĐHĐN được phân bổ theo số lượng SV hệ ĐH chính quy của mỗi trường ĐH thành viên (từ 10 nghìn SV trở lên được xét chọn tối đa 05 đề tài; từ 5-dưới10 nghìn SV được xét chọn tối đa 03 đề tài; từ 2-dưới 5 nghìn SV được xét chọn tối đa 02 đề tài; các đơn vị còn lại tối đa 01 đề tài).

Ý kiến góp ý, phản biện của các thành viên Hội đồng tư vấn giúp SV hoàn thiện, phát triển nghiên cứu, ứng dụng 

Theo đó, tổng cộng có 21 đề tài NCKH của SV tham dự xét Giải thưởng cấp ĐHĐN bao gồm: 12 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ, tự nhiên và 09 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn. Trong đó, SV Trường ĐH Bách khoa có 05 đề tài, Trường ĐH Kinh tế có 04 đề tài, SV các trường ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm Kỹ thuật có cùng 03 đề tài, SV Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn có 02 đề tài và SV Phân hiệu Kon Tum có 01 đề tài.

Các đề tài đạt giải được khen thưởng xứng đáng nhằm động viên, thúc đẩy phong trào SV NCKH 

Kết quả đánh giá của Hội đồng là cơ sở để xét chọn, đề xuất trao Giải thưởng, theo đó SV đạt giải được tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN kèm theo tiền thưởng (giải Nhất 20 triệu đồng, giải Nhì 15 triệu đồng, giải Ba 8 triệu đồng và giải Khuyến khích 5 triệu đồng). Các đồng tác giả có đề tài tham gia xét Giải thưởng cấp ĐHĐN được trao Chứng nhận.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

+