Ra mắt Hội đồng Khoa học và Đào tạo Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum và tổ chức phiên họp đầu tiên

Ngày 10/12/2020, PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ký quyết định số 4459/QĐ-ĐHĐN về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng Khoa học và đào tạo gồm 15 thành viên do PGS. TS Lê Quang Sơn, Phó giám đốc ĐH Đà Nẵng kiêm Giám đốc Phân hiệu giữ chức Chủ tịch, ThS. Nguyễn Tố Như, Phó giám đốc Phân hiệu giữ chức Phó chủ tịch. 

Tham gia ủy viên hội đồng, ngoài các lãnh đạo chủ chốt của Phân hiệu còn có 06 thành viên đến từ các đơn vị ngoài trường, gồm TS. Phạm Thị Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT; CN Ngô Việt Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&ĐT; ThS. Trần Văn Thu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ThS. Đoàn Trọng Đức, Phó giám đốc Sở KH&CN; CN Nguyễn Minh Toàn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân tỉnh Kon Tum; ThS. Nguyễn Thái Hòa, Giám đốc Công ty Viễn thông VNPT CN Kon Tum.

Thành viên hội đồng là những cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong trường và các sở, ngành tỉnh Kon Tum

Chiều ngày 28/01, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã chính thức ra mắt và tổ chức phiên họp đầu tiên.

Phát biểu tại phiên họp, PGS. TS Lê Quang Sơn, chủ tịch hội đồng đã nêu lên vai trò của trường Đại học là đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng. Chính vì thế, việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum rất quan trọng và bức thiết trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng sẽ có nhiệm vụ tư vấn cho giám đốc Phân hiệu những quyết sách, chiến lược liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ và lĩnh vực đào tạo như xây dựng, thiết kế các chương trình đào tạo, điểu chỉnh chuyên môn, giới thiệu việc làm cho sinh viên…

PGS. TS Lê Quang Sơn, chủ tịch hội đồng phát biểu mở đầu phiên họp

Trong phiên họp đầu tiên, TS. Nguyễn Văn Giang, Tổ trưởng Tổ Sư phạm và Đại cương, Khoa Sư phạm và Dự bị Đại học, Ủy viên hội đồng đã báo cáo về việc rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học, ngành Giáo dục Tiểu học của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Theo đó, chương trình đào tạo được điều chỉnh, bổ sung các mục như mục tiêu đào tạo; chuẩn đầu ra; nội dung chương trình (Đối với khối kiến thức giáo dục đại cương và Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp – Kiến thức cơ sở ngành; Đổi tên khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp thành khối kiến thức phương pháp và nghiệp vụ); Về quá trình cập nhật chương trình đào tạo.

TS. Nguyễn Văn Giang, Tổ trưởng Tổ Sư phạm và Đại cương, Khoa Sư phạm và Dự bị Đại học, Ủy viên hội đồng đã báo cáo trước hội đồng

Sau khi lắng nghe báo cáo, các thành viên hội đồng đã thảo luận, đề xuất những góp ý, sửa đổi và nhất trí 100% chương trình đào tạo đại học ngành Giáo dục Tiểu học đảm bảo tính khoa học, có chất lượng, phù hợp đổi mới và xu thế phát triển giáo dục hiện nay và sẽ trình Đại học Đà Nẵng ban hành chương trình đào tạo đại học ngành Giáo dục Tiểu học sửa đổi, cập nhật.

Cũng tại phiên họp, hội đồng cũng góp ý cho dự thảo dự thảo chiến lược phát triển Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030. 

Dự thảo gồm có 4 phần: Phần thứ nhất là sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược và giá trị cốt lõi. Trong đó nhấn mạnh tầm nhìn đến năm 2030, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu ứng dụng và tư vấn có quy mô lớn, có uy tín ở khu vực Tây Nguyên, hành lang kinh tế Đông Tây và khu tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia với mục tiêu trọng điểm phát triển Phân hiệu trở thành trường đại học theo định hướng thực hành đa ngành. 

Phần thứ hai là phân tích bối cảnh và thực trạng trong đó nêu ra những thách thức đối với Phân hiệu trong giai đoạn tới như sự cạnh tranh của các trường ĐH lớn, cơ chế tự chủ gây khó khăn trong vận hành, tuyển sinh; ảnh hưởng của dịch bệnh và tác động của cuộc cách mạng 4.0.

Dự thảo cũng nêu ra thực trạng các mặt công tác của Nhà trường về tổ chức, đội ngũ, công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất…

Hội đồng sẽ có nhiệm vụ tư vấn cho giám đốc Phân hiệu những quyết sách, chiến lược liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ và đào tạo

Phần thứ ba là chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030. Trong đó đề ra mục tiêu chung là phát triển Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum trở thành một trường đại học đa ngành đào tạo theo định hướng thực hành; đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia cùng những mục tiêu cụ thể như: Hoàn thiện mô hình quản trị đại học; Phát triển ngành học, chương trình đào tạo theo hướng thực hành, tăng cường đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và tiếp cận thực tế; Phát triển hoạt động khoa học công nghệ.

Phần thứ 4 là tổ chức thực hiện. Chiến lược phát triển Phân hiệu ĐHĐN tại Kon tum đến năm 2025, tầm nhìn 2030 được cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học của Nhà trường, được phổ biến rộng rãi đến từng phòng, ban, trung tâm, khoa và các bộ môn trực thuộc trong toàn trường và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đề ra.

Các thành viên đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý cho bản dự thảo như: Chú trọng và đẩy mạnh sự liên kết với địa phương trong việc xây dựng chương trình đào tạo, chương trình kiến tập, thực tập cũng như thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng. Có thể đặt hàng nghiên cứu khoa học công nghệ gửi về UBND Tỉnh để chuyển giao công nghệ. Xây dựng đề án khởi nghiệp sáng tạo nhằm hình thành vườn ươm khởi nghiệp. Xây dựng đề án để phát triển Phân hiệu thành trường độc lập.

Các thành viên của hội đồng thảo luận, đề xuất những ý kiến điều chỉnh trong dự thảo chiến lược phát triển Phân hiệu

Tổng kết phần thảo luận, PGS. TS Lê Quang Sơn đã cảm ơn những ý kiến đóng góp, điều chỉnh dự thảo của các  thành viên, đặc biệt là những ý kiến về việc gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường và địa phương. Các thành viên có thể tiếp tục đóng góp, bổ sung ý kiến điều chỉnh bằng văn bản, email nhằm giúp hoàn thiện dự thảo để Nhà trường sớm tổ chức thực hiện.

Phiên họp diễn ra vào thời điểm chuyển giao năm mới nên PGS. TS Lê Quang Sơn cũng đã gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến các thành viên hội đồng và chúc hội đồng sẽ có nhiều tham vấn quan trọng giúp Phân hiệu ngày càng phát triển vững mạnh hơn.

+