Ngày 09-03-2022, UDCK sẽ phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế thường niên “Thương mại và Phân phối’ lần thứ 3 năm 2022 – CODI 2022

Với mong muốn tạo lập diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức từ các nghiên cứu của học giả trong nước, quốc tế về vấn đề thương mại và phân phối với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, Trường Đại học Thương mại – Hà Nội đã phối hợp với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế thường niên “Thương mại và Phân phối” từ năm 2019.

Năm 2022, là lần thứ 03 hội thảo được tổ chức cùng với sự tham gia của Đại học Quốc gia Chung Nam – Hàn Quốc. Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 09/03/2022 với hình thức trực tiếp và trực tuyến. Điểm cầu chính của hội thảo được tổ chức tại Đại học Thương mại – Hà Nội, các đơn vị đồng phối hợp sẽ tham gia trực tuyến trên phần mềm Zoom.

Tham dự Hội thảo, về phía trường Đại học Thương mại sẽ có PGS,TS Nguyễn Hoàng – Hiệu trưởng nhà trường và các thầy/cô trong Ban Giám hiệu, PGS,TS Bùi Hữu Đức – Chủ tịch Hội đồng Trường, về phía Phân hiệu Trường Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum sẽ có TS. Nguyễn Phi Hùng – Giám đốc phân hiệu, về phía Trường Đại học Quy Nhơn có PGS,TS Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng nhà trường, về phía Đại học Quốc gia Chung Nam – Hàn Quốc có GS. Hee-Cheol Moon và còn có sự tham gia của hơn 300 nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước.

Mục đích của Hội thảo nhằm làm rõ cơ sở khoa học về hoạt động thương mại và phân phối trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; mô tả khái quát thực trạng hoạt động thương mại và phân phối của Việt Nam trong các lĩnh vực, ngành hàng và doanh nghiệp dưới sự tác động của đại dịch Covid-19; từ đó dự báo triển vọng thị trường và đề xuất chính sách, giải pháp khôi phục, thúc đẩy phát triển thương mại và phân phối cho các lĩnh vực, ngành hàng và doanh nghiệp Việt Nam. 

Trải qua hơn 5 tháng chuẩn bị, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được nhiều bài viết chất lượng tập trung vào tám nhóm chủ đề chính: 

1) Chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhằm phát triển thương mại và phân phối. 

2) Thị trường và hành vi của khách hàng trong lĩnh vực thương mại và phân phối. 

3) Logistics trong thương mại và phân phối, tác động của logistics đến hoạt động thương mại và phân phối. 

4)  Mô hình phân phối thương mại, kênh phân phối thương mại, cơ sở thương mại phân phối của doanh nghiệp; Hệ thống thương mại và phân phối sản phẩm, dịch vụ trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

5) Dự báo triển vọng thị trường thương mại, phân phối trong nước, khu vực và thế giới và những đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, phân phối.

 6) Những thể chế, chính sách, luật pháp, cơ sở pháp lý về vấn đề thương mại và phân phối đối với sự phát triển kinh tế địa phương, quốc gia và quốc tế; Vai trò của Nhà nước trong việc ban hành các chính sách nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa trên phạm vi thị trường nội địa và quốc tế; Ảnh hưởng chính sách thương mại và phân phối quốc tế khi Việt Nam tham gia vào thị trường thế giới. 

7) Phát triển thương hiệu, truyền thông và marketing nhằm phát triển thương mại và phân phối. 

8) Các chủ đề liên quan khác.

Hội thảo sẽ được chia thành 03 phiên (02 phiên tiếng Anh và 01 phiên tiếng Việt) với 15 bài báo cáo của các diễn giả đến từ các trường đại học trong và ngoài nước với các chủ đề khác nhau như: phân tích thực tiễn chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt Nam nói chung và chuyển đổi số trong doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực thương mại, logistics, nông nghiệp, du lịch,... nói riêng; xu hướng tiêu dùng, hành vi tiêu dùng, sự hài lòng của khách hàng trong bối cảnh đại dịch Covid-19; những vấn đề lý luận và thực tiễn về logistics trong thương mại và phân phối, tác động của logistics đến hoạt động thương mại và phân phối;  chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng trong các ngành hàng; phân tích tác động của các hiệp định thương mại, hàng rào kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa; phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất khẩu; mối quan hệ giữa đổi mới công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hàn Quốc với hiệu quả nâng cao năng lực cạnh tranh; thành tựu và thách thức của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế; về thể chế, chính sách, luật pháp về thương mại và phân phối đối với phát triển kinh tế; vai trò của Nhà nước trong việc ban hành các chính sách thúc đẩy lưu thông hàng hóa; ảnh hưởng của chính sách thương mại và phân phối quốc tế đối với Việt Nam; thương hiệu doanh nghiệp, truyền thông và marketing nhằm phát triển thương mại và phân phối….

Hội thảo khoa học quốc tế “Thương mại và Phân phối” năm 2018 tổ chức tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Thông qua Hội thảo khoa học quốc tế thường niên “Thương mại và Phân phối”, BTC mong muốn các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và quản lý Nhà nước, các nhà khoa học sẽ bổ sung thêm được những luận cứ khoa học và thực tiễn toàn diện và xác đáng hơn, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại và phân phối ở Việt Nam. Đồng thời, Hội thảo này thông qua việc kết nối các chuyên gia, học giả, giảng viên, người học và doanh nghiệp trong nước và quốc tế - sẽ góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo về kinh tế và thương mại ở các trường đại học.
 

+