Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2022

Thực hiện kế hoạch công tác năm của Đảng bộ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Đảng uỷ Phân hiệu đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2022.

Tới dự khai giảng lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Tố Như, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Phân hiệu; đồng chí Nguyễn Thị Trúc Phương, Đảng uỷ viên, Phó Trưởng Khoa Luật & Sư phạm; đồng chí Nguyễn Đình Viễn Bí thư Chi bộ Sinh viên; đồng chí Đỗ Hoàng Hải Bí thư Đoàn Thanh niên Phân hiệu; các báo cáo viên và 41 quần chúng ưu tú.

Chương trình học tập chính trị nhận thức về Đảng do Trung ương quy định là những điều kiện đảm bảo trước khi quần chúng trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua chương trình này, nhằm giúp các quần chúng ưu tú có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được những nội dung cơ bản sau: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh lớp học

Kết quả học tập chính trị của lớp học là một trong những điều kiện để các cấp ủy đảng xem xét kết nạp đảng viên, trên cơ sở chương trình đã học mỗi quần chúng ưu tú trong lớp học cần nghiêm túc xác định xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, cần tích cực rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức phấn đấu để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Tố Như, Phó Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng ủy Phân hiệu; có ý nghĩa và vị trí hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; mỗi tổ chức đảng phát triển thêm một đảng viên mới là tăng thêm sức mạnh, sức chiến đấu của chi bộ nói riêng và của toàn Đảng nói chung.
Đồng chí Nguyễn Tố Như phát biểu khai giảng lớp học.

Đồng chí Nguyễn Tố Như, Phó Bí thư Đảng uỷ phát biểu

Đồng chí Nguyễn Tố Như yêu cầu các học viên học tập thật nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và làm tốt bài thu hoạch theo chương trình của Ban Tổ chức lớp học đề ra. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng có quần chúng dự lớp học, sau chương trình học tập chính trị này, tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ để những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.


ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền, giảng viên Khoa Luật & Sư Phạm báo cáo chuyên đề đầu tiên tại lớp học

Tham gia lớp học này là những đoàn viên thanh niên ưu tú, có phẩm chất, đạo đức lối sống lành mạnh, có uy tín trong tập thể Lớp, Chi đoàn, Liên Chi đoàn Khoa được cấp ủy đảng phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn vào danh sách học Lớp cảm tình Đảng.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng sẽ kéo dài từ ngày 25-27/11/2022./.
 

+