10 dấu ấn, sự kiện nổi bật của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2022

Kính mời Quý vị cùng chúng tôi điểm qua những sự kiện nổi bật của năm 2022 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

+