Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thực hiện các hướng dẫn và chỉ đạo của Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng, sáng ngày 17/01/2023, Đảng bộ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tại Kon Tum tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Bí thư Đảng ủy Phân hiệu đã chỉ ra: Năm 2022, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chỉ đạo các bộ phận tích cực, chủ động đẩy mạnh các hoạt động để cải thiện, nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng, ... Đặc biệt, Phân hiệu đã tuyên bố Tầm nhìn, Sứ mạng mới,…Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng cùng sự đồng thuận và nhất trí cao của tập thể đảng viên, CBVC, Đảng ủy Phân hiệu đã chỉ đạo đạt được một số thành tựu nổi bật. (https://kontum.udn.vn/?act=ct-tin-tuc&reltt=843-10-dau-an-su-kien-noi-bat-cua-Phan-hieu-dai-hoc-da-Nang-tai-Kon-Tum-nam-2022.html)

Đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Bí thư Đảng ủy Phân hiệu phát biểu

Đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tố Như, Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, Đảng ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác đạt được những kết quả đáng khích lệ và thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác triển khai các nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Tố Như - Phó Bí thư Đảng ủy Phân hiệu trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Phân hiệu

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Phân hiệu đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; tiếp tục có các giải pháp nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, nhất là việc triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định của các cấp… Năm 2022, toàn Đảng bộ kết nạp mới 02 đảng viên (đạt 40% chỉ tiêu đề ra); xét, đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng cho 05 đảng viên (04 sinh viên tốt nghiệp và 01 CBVC về hưu) và mở 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (xét chọn 39 quần chúng ưu tú tham gia lớp học). Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tiến hành đúng quy định, nghiêm túc.

Báo cáo tổng kết cũng đã chỉ rõ những mặt còn hạn chế cần nỗ lực khắc phục; đồng thời chỉ đạo toàn thể Đảng bộ phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, nỗ lực triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; trọng tâm là đổi mới phương thức tuyển sinh, đảm bảo chất lượng dạy và học, tăng cường tương tác với các đơn vị, các trường, các doanh nghiệp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả đào tạo theo định hướng ứng dụng. Để thực thi thành công các nhiệm vụ năm 2023, cần xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ để thực hiện các nhiệm vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự phê bình và phê bình, tính chiến đấu, gương mẫu của cán bộ và đảng viên; xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, có phân công, phân nhiệm rõ ràng, thời gian cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên của đảng uỷ và chi uỷ ở các chi bộ. Đảng uỷ tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi và xây dựng mới quy chế, quy định để điều hành các hoạt động của Nhà trường; nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác khai thông thông tin, minh bạch trong các hoạt động. 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Phân hiệu đã công bố kết quả xếp loại năm 2022; khen thưởng 01 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 03 đảng viên đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh công bố Quyết định khen thưởng năm 2022

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Phân hiệu; đồng chí Nguyễn Tố Như – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó Giám đốc Phân hiệu cùng các đồng chí là Đảng ủy viên Đảng ủy Phân hiệu; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng các Phòng, Khoa, Tổ và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

+