Mời đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế “Thương mại và Phân phối” lần thứ 4 năm 2023 - CODI 2023

Với mong muốn tạo lập diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức từ các nghiên cứu của các học giả trong nước và quốc tế về vấn đề thương mại và phân phối trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum phối hợp với Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Quy Nhơn và Đại học Negeri Surabaya (Indonesia) đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế thường niên “Thương mại và Phân phối” lần thứ 4.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum trân trọng kính mời Quý đại biểu quan tâm tham dự hội thảo khoa học quốc tế "Thương mại và Phân phối" lần thứ 4: 

- Thời gian: 07h30 thứ 6 ngày 24/03/2023

- Địa điểm: Hội trường C - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, 704 Phan Đình Phùng, P. Quang Trung, Tp. Kon Tum. 

Mục đích của Hội thảo nhằm làm rõ cơ sở khoa học về hoạt động thương mại và phân phối trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; mô tả khái quát thực trạng hoạt động thương mại và phân phối của Việt Nam trong các lĩnh vực, ngành hàng và doanh nghiệp dưới sự tác động của đại dịch Covid-19; từ đó dự báo triển vọng thị trường và đề xuất chính sách, giải pháp khôi phục, thúc đẩy phát triển thương mại và phân phối cho các lĩnh vực, ngành hàng và doanh nghiệp Việt Nam.

Hội thảo đã nhận được 167 bài viết của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý trong và ngoài nước.

Các bài viết của hội thảo tập trung vào 6 nhóm chủ đề chính như sau:

Nhóm 1: Thực trạng và xu hướng phát triển của thương mại và phân phối tại Việt Nam

Nhóm 2: Xu hướng mới trong hành vi người tiêu dùng

Nhóm 3: Các chiến lược và giải pháp nhằm phát triển hệ thống thương mại và phân phối

Nhóm 4: Tự do hóa thương mại: Thực trạng và triển vọng

Nhóm 5: Những thể chế, chính sách, luật pháp về thương mại và phân phối.

Nhóm 6: Các chủ đề liên quan khác

Các bài viết đã mô tả bức tranh toàn cảnh về thực trạng và triển vọng của hoạt động thương mại, phân phối ở một số địa phương, của Việt Nam và thương mại quốc tế với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới giai đoạn sau đại dịch Covid-19 với sự bùng nổ của rất nhiều ứng dụng công nghệ được triển khai.

Xem chi tiết các bài viết về các chủ đề của hội thảo tại kỷ yếu: 

1. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Thương mại và Phân phối" lần thứ 4 tập 1

2. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Thương mại và Phân phối" lần thứ 4 tập 2 

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội thảo, quý đại biểu vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức qua số điện thoại: 0905 609 243 (Ms. Thảo) để được hỗ trợ.

+