Đại hội các công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Được sự đồng ý của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, trong hai ngày 5/4 và 7/4, các công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, gồm công đoàn Hành chính và công đoàn Giảng viên đã triển khai tổ chức thành công đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Trương Thị Kiều Vân, ủy viên BCH Công đoàn Phân hiệu phát biểu

Tham dự và chỉ đạo đại hội của công đoàn Hành chính là đồng chí Trương Thị Kiều Vân, ủy viên BCH Công đoàn Phân hiệu. Tại đại hội của công đoàn Giảng viên có sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tố Như, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu. 

Tại đại hội, chủ tịch công đoàn của từng bộ phận đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng dưới sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Công đoàn Phân hiệu cùng sự đoàn kết, dân chủ, nhiệt tình, có trách nhiệm cao của đội ngũ BCH Công đoàn bộ phận và các công đoàn viên, Công đoàn Hành chính và Giảng viên luôn thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức, người lao động trong bộ phận. Bên cạnh đó, chất lượng các hoạt động chăm lo đời sống cho công đoàn viên, người lao động đi vào chiều sâu thông qua việc kịp thời thăm hỏi hiếu hỉ, ma chay, mừng sinh nhật, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… để gắn kết người lao động với nhau, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển công đoàn bộ phận trong sạch, vững mạnh.

Đại diện các đại biểu tham dự đóng góp ý kiến tại đại hội

Đồng thời Ban chấp hành công đoàn các bộ phận cũng đã thực hiện tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đổi mới tổ chức và phương hướng hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn…

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, các công đoàn bộ phận cũng tự đánh giá và rút kinh nghiệm về những điểm còn hạn chế, khuyết điểm để hoàn thành tốt mục tiêu của công đoàn.

Bước sang nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Hành chính và Công đoàn Giảng viên cũng đặt ra những chỉ tiêu phấn đấu thực hiện về các mặt như: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng; Phát triển công đoàn, phát triển Đảng; Chăm lo đời sống cho công đoàn viên, người lao động; Các hoạt động văn hóa xã hội, văn nghệ, thể dục thể thao… 

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn Hành chính và ban chấp hành Công đoàn Giảng viên

Tại Đại hội, đại biểu tham dự và các công đoàn viên trong bộ phận đều thống nhất phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Trong đó tập trung thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn; Tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC-NLĐ, đặc biệt quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần, việc thực hiện chế độ chính sách; Tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn hành chính vững mạnh, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn cho phù hợp với yêu cầu mới; Tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng công đoàn viên để giới thiệu những công đoàn viên ưu tú để kết nạp vào tổ chức Đảng; Chủ động tạo điều kiện thuận lợi và động viên công đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Với tinh thần tập trung dân chủ và thống nhất cao, mỗi công đoàn bộ phận đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí. Theo đó, đồng chí Thái Thị Bích Vân, Tổ trưởng Tổ Thư viện và Thông tin truyền thông giữ chức Chủ tịch Công đoàn Hành chính và đồng chí Lê Thị Bảo Yến, giảng viên Khoa Công nghệ giữ chức Chủ tịch Công đoàn Giảng viên. 

Ban chấp hành Công đoàn Giảng viên

Ban chấp hành Công đoàn Hành chính

Chúc Công đoàn Hành chính và Công đoàn Giảng viên trong nhiệm kỳ mới hoàn thành xuất sắc các nội dung trong Nghị quyết đại hội đã đề ra và đưa hoạt động công đoàn ngày càng phát triển, xây dựng công đoàn bộ phận trong sạch vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của Công đoàn Phân hiệu. 

+