Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ thức thành công Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 22/5/2023, Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Toàn cảnh Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum cùng các đại diện BTV Công đoàn các đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng.

Đại biểu tham dự Đại hội

Về phía lãnh đạo Phân hiệu, có TS. Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; ThS. Nguyễn Tố Như, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể công đoàn viên, người lao động của Nhà trường.

Đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội lần thứ V của Công đoàn Phân hiệu được tiến hành trong bối cảnh các cấp, các ngành đang tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Phát biểu khai mạc, ThS. Nguyễn Tố Như – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2017-2023 là giai đoạn thử thách lớn đối với tổ chức công đoàn Phân hiệu vì dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động, sự biến động về cơ cấu tổ chức, sự dịch chuyển trạng thái từ dạy trực tiếp sang dạy trực tuyến. Vượt qua tất cả, công đoàn Phân hiệu đã nỗ lực hết mình, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt những chỉ tiêu đại hội Khóa IV đã đặt ra. Tại đại hội Khóa V, các đại biểu sẽ tập trung lắng nghe các báo cáo và thảo luận những vấn đề trọng tâm, tìm ra những giải pháp để phát triển tổ chức công đoàn Phân hiệu thành đơn vị lớn mạnh, đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị với vai trò là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

ThS. Nguyễn Tố Như – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phát biểu

Bên cạnh đó, Chủ tịch công đoàn cũng đề nghị các đoàn viên phát huy ý thức trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đề ra những giải pháp cụ thể nhằm tăng cường khối đoàn kết, nhất trí, đồng sức đồng lòng, vượt khó, thực hiện thắng lợi nghị quyết do đại hội đề ra. Phấn đấu cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu chính trị trong giai đoạn mới với phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Ban chấp hành Công đoàn Phân hiệu đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội công đoàn khóa IV và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra ở nhiều mặt công tác.

Cụ thể, Công đoàn Phân hiệu đã phối hợp với các công đoàn bộ phận chủ động và tích cực làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, bảo đảm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định; Tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo, người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo; Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn giáo dục các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Thực hiện tốt các phong trào thi đua, công tác kiểm tra, công tác tài chính và hoạt động kinh kế công đoàn, hoạt động đối ngoại…

Các đồng chí Ban Chấp hành Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum điều hành Đại hội

Dù còn một số hạn chế, tồn tại, Công đoàn Phân hiệu đã hoàn thành về cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn Phân hiệu lần thứ IV. Hoạt động và những kết quả đạt được của Công đoàn Phân hiệu đã góp phần xây dựng Phân hiệu thành một tập thể đoàn kết nhất trí, động viên ĐVCĐ, CBVC, NLĐ tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình công tác lớn, các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần vào thành tích chung của Công đoàn ĐHĐN.

Với những kết quả đạt được, hơn 5 năm qua, Công đoàn Phân hiệu đã hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng như 100% công đoàn bộ phận đạt danh hiệu vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; Đạt danh hiệu cơ quan chuẩn văn hóa hàng năm; Có 16 công đoàn ưu tú giới thiệu với các cấp Đảng ủy để bồi dưỡng và kết nạp; Nhiều nữ nữ công đoàn viên đạt danh hiệu "Giỏi việc trường- đảm việc nhà" được nhận bằng khen của Công đoàn các cấp…

Tại Đại hội, Ban chấp hành công đoàn cũng đã đưa ra các mục tiêu, phương hương, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 với khẩu hiệu “Công đoàn PHKT đổi mới nội dung, sáng tạo phương thức hoạt động vì quyền, lợi ích chính đáng của ĐVCĐ, CBVC, NLĐ, thực hiện dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm trong hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần phát triển bền vững Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum trong kỷ nguyên 4.0”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng đã đồng ý với các báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của công đoàn Phân hiệu trong nhiệm kỳ mới, báo cáo hoạt động của UBKT Công đoàn; đồng thời ghi nhận và biểu dương đội ngũ cán bộ công đoàn, người lao động của Phân hiệu đã vượt qua khó khăn bằng trách nhiệm, ý chí và sự đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng vị trí công tác, góp phần vào những thành tích chung của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum trong những năm vừa qua. Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng cũng đưa ra những đánh giá, nhận xét tỉ mỉ cho mỗi hoạt động của Công đoàn, chỉ ra những điểm mạnh, lợi thế của từng hoạt động để BCH nhiệm kỳ mới thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng phát biểu

Thay mặt Đảng ủy Phân hiệu, TS. Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu cũng biểu dương BCH Công đoàn đã thực hiện tốt các công tác tổ chức Đại hội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, nơi gửi gắm sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ, Ban giám đốc Phân hiệu về sự phát triển của Nhà trường trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh sự ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Công đoàn Phân hiệu trong nhiệm kỳ 2017-2023, TS. Nguyễn Phi Hùng cũng chỉ ra những vấn đề còn hạn chế, tồn tại và đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tìm ra các nguyên nhân khách quan, chủ quan để nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp phù hợp, mang tính khả thi cao nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Thay mặt Đảng ủy, TS. Nguyễn Phi Hùng cũng đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm cho BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đoàn kết; Bám sát các nghị quyết của Công đoàn cấp trên xây dựng kế hoạch hành động hằng năm; Xây dựng các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện cơ sở theo từng thời điểm; Tham gia phát triển đội ngũ của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Tăng cường nâng cao trình độ giảng viên để đáp ứng yêu cầu mở các ngành học mới…

TS. Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu phát biểu

Nhằm biểu dương, ghi nhận những đóng góp to lớn của các công đoàn viên vào sự phát triển vững mạnh của Công đoàn Phân hiệu, Đại hội cũng đã trao tặng bằng khen của Công đoàn Đại học Đà Nẵng và giấy khen của Công đoàn Phân hiệu cho những cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2023.

Trao tặng bằng khen của Công đoàn Đại học Đà Nẵng và giấy khen của Công đoàn Phân hiệu cho những cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2023

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khóa V gồm 7 đồng chí, đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực lãnh đạo phong trào và hoạt động của Công đoàn Phân hiệu nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng đã bầu 7 đại biểu đại diện cho cán bộ viên chức, người lao động Phân hiệu sẽ tham dự Đại hội VI, Công đoàn Đại học Đà Nẵng.  

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, cán bộ viên chức, người lao động đoàn kết nhất trí, phát huy sức mạnh tập thể, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Phân hiệu ngày càng phát triển.

Ban Chấp hành Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khóa V ra mắt

Đại hội chụp hình lưu niệm

+