Chi bộ sinh viên tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú

Chiều ngày 14/07/2023, được sự đồng ý của Đảng ủy Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Chi bộ sinh viên đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Lê Hồ Hoàng Vỹ, sinh viên lớp K20QT, ngành Quản trị Kinh doanh.

Để vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Lê Hồ Hoàng Vỹ đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, có trách nhiệm trong học tập, rèn luyện và đã đạt được nhiều thành tích. Đồng chí cũng luôn năng nổ, nhiệt tình trong các phong trào, hoạt động do Khoa Kinh tế, Nhà trường và Đoàn Thanh niên tổ chức. Đồng thời không quên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tôn chỉ, mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, được các chi bộ và quần chúng tín nhiệm cao.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Trúc Phương, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ giảng viên đã gửi lời chúc mừng đến đồng chí Lê Hồ Hoàng Vỹ và mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy sức trẻ, sự nhiệt huyết để góp phần lan tỏa hình ảnh của sinh viên Phân hiệu đến với đông đảo cộng đồng.

Chúc mừng đồng chí Lê Hồ Hoàng Vỹ đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
 

+