Tuân thủ tốc độ khi tham gia giao thông

Tai nạn giao thông là hiểm họa thường trực đối với mỗi người tham gia giao thông. Một trong số những nguyên nhân gây tai nạn là chạy quá tốc độ cho phép, gây nguy hiểm cho chính người cầm lái và người đi đường.

Trước thực trạng đó, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.

 

Nguồn: Tổng hợp

+