Công đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024

Sáng ngày 14/9/2023, Công đoàn Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Toàn cảnh Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lê Thành Bắc-Phó Giám đốc ĐHĐN; đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp-Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; PGS.TS. Trần Hữu Phúc-Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN; TS. Nguyễn Đức Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, nguyên Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN; đại diện lãnh đạo các trường ĐH thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc, các tổ chức đoàn thể; Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN và gần 200 cán bộ, đoàn viên các Công đoàn cơ sở.

PGS.TS. Trần Hữu Phúc, Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN báo cáo 

Báo cáo tại Hội nghị, PGS.TS. Trần Hữu Phúc-Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN đã nêu bật những kết quả đạt được trong năm học 2022-2023, toàn diện trên các mặt công tác như: Chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBVC-NLĐ; Tham gia quản lý, công tác chuyên môn; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; các công tác: Tuyên giáo, Nữ công, Kiểm tra, giám sát, Tài chính, Thi đua khen thưởng; Tổ chức, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động; Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn ĐHĐN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

PGS.TS. Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc ĐHĐN phát biểu

Đại diện lãnh đạo Công đoàn ĐHĐN cũng chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Công đoàn ĐHĐN trong năm học 2023-2024, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của ĐHĐN trong năm học 2023-2024 (Công văn số 3875/ĐHĐN-VP ngày 08/9/2023), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ VI, Chiến lược phát triển ĐHĐN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Lê Thành Bắc-Phó Giám đốc ĐHĐN ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Công đoàn ĐHĐN nói chung, các Công đoàn cơ sở và CBVC-NLĐ, ĐVCĐ nói riêng vào sự vững mạnh của tổ chức Công đoàn; góp phần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất và sự phát triển chung của ĐHĐN.

Các đại biểu phát biểu, thảo luận 

Phó Giám đốc ĐHĐN mong muốn, đề nghị Công đoàn ĐHĐN xây dựng, hoàn thiện phương hướng, kế hoạch hoạt động bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của ngành và ĐHĐN; tiếp tục đổi mới hoạt động Công đoàn hướng về cơ sở; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC-NLĐ, ĐVCĐ; tổ chức các hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực, lan tỏa sâu rộng trong CBVC-NLĐ, ĐVCĐ, qua đó đóng góp phát huy khối đoàn kết, thống nhất trong toàn ĐHĐN.

Công đoàn ĐHĐN vinh dự nhận Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Hội nghị tổng kết Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của Công đoàn ĐHĐN đạt được trong năm học qua, là một trong những đơn vị Công đoàn xuất sắc, nòng cốt của Công đoàn ngành giáo dục.

Trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân

Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp bày tỏ mong muốn, đề nghị các cấp Công đoàn ĐHĐN chú trọng nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của  đội ngũ nhà giáo, CBVC-NLĐ, ĐVCĐ, từ đó tham mưu, đề xuất với các cấp chính quyền, đoàn thể; tiếp tục đổi mới hoạt động Công đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn ngành.

Công đoàn Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN nhận Cờ Thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam  

Năm học 2022-2023, Công đoàn ĐHĐN vinh dự được nhận Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trao Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

Công đoàn Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN được nhận Cờ Thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 06 tập thể và 16 cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (trong đó có 01 cá nhân nhận Bằng khen vì thành tích “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, 02 cá nhân nhận Bằng khen vì thành tích trong hoạt động văn hóa, thể thao). 

Trao Giấy khen của Công đoàn ĐHĐN 

Công đoàn ĐHĐN tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 67 cá nhân, trong đó có 07 cá nhân được nhận Bằng khen vì thành tích trong hoạt động văn hóa, thể thao và 06 cá nhân được nhận Bằng khen vì thành tích “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

+