Tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho tân sinh viên K23

Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên đầu khóa diễn ra từ ngày 25/9 đến 12/10/2023.

Đây là hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác học sinh sinh viên nhằm nâng cao nhận thức của Tân sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà trước; Giúp UDCKers hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và ý thức, trách nhiệm thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quy chế, quy định, chế độ chính sách liên quan...

ThS. Nguyễn Tố Như, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Phân hiệu phát biểu

Phát biểu chỉ đạo mở đầu tuần sinh hoạt vào chiều ngày 25/9, ThS. Nguyễn Tố Như, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Phân hiệu đã gửi lời chúc mừng đến các Tân sinh viên và chúc các bạn có hành trình học tập và trải nghiệm thật đáng nhớ tại UDCK trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo Nhà trường cũng đã giới thiệu khái quát về Đại học Đà Nẵng cùng các trường thành viên, giới thiệu chung về Phân hiệu, các Khoa, các ngành đào tạo, mô hình đào tạo, cơ sở vật chất, các hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên, các chương trình hợp tác quốc tế… nhằm giúp các bạn tự tin hơn và sẵn sàng chinh phục giấc mơ lớn cùng UDCK.

Đại diện Sinh viên phát biểu

Tiếp theo nội dung học tập của ngày đầu tiên, TS. Nguyễn Văn Giang, Trưởng phòng Phòng Đào tạo đã giới thiệu về các quy chế đào tạo, cách đăng ký tín chỉ, chuẩn đầu ra và kế hoạch học tập đáp ứng nhu cầu xã hội...

TS. Nguyễn Văn Giang, Trưởng phòng Phòng Đào tạo trình bày

Chiều ngày 26/9, ThS. Thái Thị Bích Vân, Tổ trưởng Tổ Thư viện và Thông tin truyền thông đã giới thiệu cho các bạn Tân sinh viên về Thư viện, Trung tâm học liệu, phương pháp truy cập và sử dụng tài nguyên của Thư viện để thuận tiện cho việc học tập và mượn trả tài liệu.

ThS. Thái Thị Bích Vân, Tổ trưởng Tổ Thư viện và Thông tin truyền thông trình bày

ThS. Nguyễn Thành Ba, Tổ Khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin đã phổ biến quy định về kiểm tra, thi; Hướng dẫn đăng ký học trên elearning, cách đăng nhập website để kiểm tra thông tin kết quả học tập và rèn luyện, cập nhật thông tin  cá nhân cũng như những điểm cần chú ý trong quá trình đăng ký học trên elearning.

ThS. Nguyễn Thành Ba, Tổ Khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin trình bày

Sáng ngày 27/9, đồng chí Đỗ Hoàng Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Phân hiệu đã phối hợp với các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường triển khai các nội dung về công tác Đoàn và thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phổ biến Luật Thanh niên 2020 và các vấn đề liên quan đến công tác tình nguyện, hiến máu nhân đạo.

Đồng chí Đỗ Hoàng Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Phân hiệu trình bày

Chương trình học tập của Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho Tân sinh viên Khóa K23 sẽ tiếp tục vào đầu tháng 10 với các nội dung liên quan đến các nghị quyết của Đảng;  Các quy định pháp luật về quyền con người, quyền công dân; Các quy chế, quy định về công tác học sinh sinh viên; Luật Giao thông đường bộ; Phòng, chống phản động, tội phạm công nghệ cao; tội phạm về ma túy, mại dâm…; Giáo dục kiến thức gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên; Tuyên truyền chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam…

+