Tổ chức seminar "Giới thiệu các điểm mới trong quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và vấn đề mái dốc trong mùa mưa"

Chiều ngày 30/9/2023, Khoa Công nghệ đã chủ trì và tổ chức thành công seminar “Giới thiệu các điểm mới trong quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và vấn đề mái dốc trong mùa mưa".

Toàn cảnh buổi seminar

Tham dự seminar, về phía lãnh đạo Nhà trường có ThS. Nguyễn Tố Như, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Phân hiệu; Về phía khách mời, có sự tham dự của hơn 30 đại diện đến từ các Sở, Ban ngành, Chi cục, Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên tỉnh Kon Tum, Gia Lai; cựu sinh viên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Xây dựng Cầu đường, Kinh tế xây dựng và sinh viên khoá K21XD đang học tại Phân hiệu. Thành phần không thể thiếu là các giảng viên thuộc Bộ môn Xây dựng, Khoa Công nghệ.

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum hiện đang thực hiện mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng, chú trọng thực hành với phương châm “đưa sinh viên đến với doanh nghiệp và đưa doanh nghiệp đến với sinh viên” nên hoạt động phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, sản phẩm nghiên cứu trong hợp tác với Doanh nghiệp là một trong những hoạt động thường xuyên và là thế mạnh của nhà trường, trong đó có Bộ môn Xây dựng, Khoa Công nghệ, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Báo cáo viên là các giảng viên Khoa Công nghệ

Tại buổi seminar, sau khi lắng nghe 2 báo cáo do giảng viên Khoa Công nghệ trình bày, các khách mời từ các cơ quan, doanh nghiệp và giảng viên đã nhiệt tình trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về chủ đề trong 02 báo cáo.

Các khách mời và giảng viên tham gia đóng góp ý kiến trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm

Bên cạnh đó, đại diện các các đơn vị cũng đưa ra đề xuất mong muốn hợp tác với Nhà trường, Khoa ở nhiều khía cạnh như: cùng thực hiện nghiên cứu khoa học/đề tài/dự án nhằm giúp để xử lý các vấn đề của đơn vị; tổ chức thêm nhiều buổi Hội thảo chuyên sâu để làm rõ từng vấn đề cụ thể đặc thù của địa phương và mở các lớp đào tạo ngắn hạn về tin học xây dựng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp cử nhân sự tham gia...

ThS. Nguyễn Tố Như, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Phân hiệu phát biểu

Thay mặt Phân hiệu, ThS. Nguyễn Tố Như, Phó Giám đốc Phân hiệu gửi lời cảm ơn sự tham gia và đánh giá của tất cả khách mời đã tham gia. Dựa trên nội dung trao đổi của buổi seminar, Nhà trường và Khoa Công nghệ sẽ có kế hoạch triển khai thực hiện các đề nghị hợp tác của các đơn vị đã nêu ra trong thời gian sớm nhất.

Hình lưu niệm

+