UD-CK

LIÊN HỆ

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM

The University of Danang - Campus in Kontum

Điện thoại: 02603 913 029 Fax: 02603 913 029

Trụ sở chính: Số 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Cở sở 2: Số 306 Duy Tân, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

GỬI THÔNG TIN PHẢN HỒI

Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo & đáp ứng tốt hơn nữa các yêu cầu của sinh viên, học viên và quý khách, chúng tôi mong muốn nhận được các thông tin phản hồi. Nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc đóng góp nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ phản hồi lại Quý vị trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý : Những ô có dấu (*) là trường bắt buộc.
Chủ đề quan tâm: (*):
Họ tên: (*)
Địa chỉ:
Điện thoại: (*):
Email:(*):
Tiêu đề: (*):
Nội dung: (*):

THÔNG TIN LIÊN LẠC CÁC ĐƠN VỊ

Ban Giám đốc

GIÁM ĐỐC: PGS.TS. ĐẶNG VĂN MỸ
Điện thoại 02603.915.889
Email dvmy@kontum.udn.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC: ThS. NGUYỄN TỐ NHƯ
Điện thoại 02603.915.889
Email ntnhu@kontum.udn.vn

Phòng Hành chính tổng hợp

Điện thoại 02603.913.029; 02606.287.771
Fax 02603.913.029
Email hcth@kontum.udn.vn

Phòng Đào tạo

Điện thoại 02602.211.348
Email daotao@kontum.udn.vn

Tổ Tuyển sinh và truyền thông

Điện thoại 02606.509.559
Email tuyensinhudck@kontum.udn.vn

Phòng Công tác sinh viên

Điện thoại 02606.287.772
Email ctsv@kontum.udn.vn

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế

Điện thoại 02603.919.997
Email khhtqt@kontum.udn.vn

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại 02606.287.773
Email taivu@kontum.udn.vn

Tổ Thư viện

Điện thoại 02606.287.775
Email thuvien@kontum.udn.vn

Tổ Đảm bảo chất lượng GD & Khảo thí

Điện thoại 02602.230.234
Email khaothi@kontum.udn.vn

Tổ Công nghệ thông tin

Điện thoại 02603.919.388
Email itudck@kontum.udn.vn

Văn phòng Đảng ủy

Điện thoại 02603.913.029
Email danguy@kontum.udn.vn

Văn phòng Đoàn Thanh niên

Điện thoại 02606.287.772
Email doantn@kontum.udn.vn

Văn phòng Công đoàn

Điện thoại 01673.206.886
Email congdoan@kontum.udn.vn

Khoa Kinh tế

Điện thoại 02606.501.077
Email khoakt@kontum.udn.vn

Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp

Điện thoại 02602.211.117
Email khoaktnn@kontum.udn.vn

Khoa Sư phạm & Dự bị đại học

Điện thoại 02603.919.689
Email khoaspdbdh@kontum.udn.vn