UD-CK

LIÊN HỆ

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM

The University of Danang - Campus in Kontum

Điện thoại: 02603 913 029 Fax: 02603 913 029

Trụ sở chính: Số 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Cở sở 2: Số 306 Duy Tân, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

GỬI THÔNG TIN PHẢN HỒI

Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo & đáp ứng tốt hơn nữa các yêu cầu của sinh viên, học viên và quý khách, chúng tôi mong muốn nhận được các thông tin phản hồi. Nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc đóng góp nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ phản hồi lại Quý vị trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý : Những ô có dấu (*) là trường bắt buộc.
Chủ đề quan tâm: (*):
Họ tên: (*)
Địa chỉ:
Điện thoại: (*):
Email:(*):
Tiêu đề: (*):
Nội dung: (*):

THÔNG TIN LIÊN LẠC CÁC ĐƠN VỊ

Ban Giám đốc

QUYỀN GIÁM ĐỐC: TS. NGUYỄN PHI HÙNG
Điện thoại 02603 915 889
Di động 0901.141.199
Email nphung@ac.udn.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC: ThS. NGUYỄN TỐ NHƯ
Điện thoại 02603.919.997, 02603.919.388 -> 8
Di động 0931.624.345
Email ntnhu@kontum.udn.vn

Phòng Hành chính tổng hợp

Điện thoại 02603.919.997, 02603.919.388->0; 02606.287.771
Email hcth@kontum.udn.vn

Tổ Thư viện và Truyền thông

Điện thoại 02606.287.775
Email thuvien@kontum.udn.vn

Phòng Đào tạo

Điện thoại 02603.919.997, 02603.919.388->1; 02602.211.348
Email daotao@kontum.udn.vn

Tổ Khảo thí ĐBCLGD & CNTT

Điện thoại 02602.230.234
Email khaothi@kontum.udn.vn

Trung tâm ngoại ngữ - Tin học

Điện thoại 02606.287.774
Email ttnnth_udck@kontum.udn.vn

Phòng Công tác sinh viên

Điện thoại 02603.919.997, 02603.919.388->2; 02606.287.772
Email ctsv@kontum.udn.vn

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế

Điện thoại 02603.919.997, 02603.919.388->3
Email khhtqt@kontum.udn.vn

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại 02603.919.997, 02603.919.388->4
Email khtc@kontum.udn.vn

Văn phòng Đảng ủy

Điện thoại 0353.955.412
Email vpdu@kontum.udn.vn

Văn phòng Đoàn Thanh niên

Điện thoại 02606.557.776
Email doantn@kontum.udn.vn

Văn phòng Công đoàn

Điện thoại 0905.560.369
Email congdoan@kontum.udn.vn

Khoa Kinh tế

Điện thoại 02603.919.997, 02603.919.388->5
Email khoakt@kontum.udn.vn

Khoa Công nghệ

Điện thoại 02603.919.997, 02603.919.388->6
Email khoaktnn@kontum.udn.vn

Khoa Luật & Sư phạm

Điện thoại 02603.919.997, 02603.919.388->7
Email khoaspdbdh@kontum.udn.vn