DANH SÁCH CBGV PHÂN HIỆU TẠI KON TUM

Cập nhật đến ngày 01 tháng 05 năm 2022

STT

Họ và tên

Chức vụ hoặc công việc được giao

Trình độ chuyên môn

TS

ThS

ĐH

TC

Khác

Chuyên ngành đào tạo

Ban Giám đốc
1 Nguyễn Phi Hùng Giám đốc 1           Trồng trọt
2 Nguyễn Tố Như Phó Giám đốc   1         Quản trị kinh doanh
Phòng Hành chính - Tổng hợp
3 Nguyễn Ngọc Hùng Trưởng phòng   1         Xây dựng DDCN
4 Nguyễn Đình Viễn Phó trưởng phòng   1         Lý thuyết tối ưu 
5 Nguyễn Công Dũng Bảo vệ         1   Lâm sinh lâm nghiệp
6 Lê Tấn Tài Lái xe     1       Công nghệ thông tin
7 Mai Thị Dung Chuyên viên     1       Quản trị văn phòng
8 Quách Xuân Quỳnh Kỹ sư thực hành     1       Công nghệ Sinh học
9 Nguyễn Thị Lành Nhân viên phục vụ           1  
10 Phan Thị Như Luyến Chuyên viên     1       Kinh tế xây dựng
11 Phạm Chí Đại Lượng Nhân viên         1   Điện công nghiệp và dân dụng
12 Thái Phan Lân Nhân viên     1       Cơ khí
13 Lê Thị Thủy Nhân viên vệ sinh           1  
14 Bùi Thị Ngọc Quỳnh Nhân viên vệ sinh           1  
Phòng Đào tạo
15 Nguyễn Văn Giang Phó trưởng phòng PT 1           Sư phạm Vật lý
16 Nguyễn Việt Tuấn Phó trưởng phòng   1         Quản trị kinh doanh
17 Bùi Thị Bé Chuyên viên     1       Kế toán
18 Võ Chế Thảo Nguyên Chuyên viên      1       Kinh doanh quốc tế
19 Nguyễn Thị Hoa Chuyên viên      1       Kinh tế phát triển
Phòng Kế Hoạch - Tài chính
20 Bùi Thị Khánh Ly Trường phòng   1         Kế toán
21 Huỳnh Thị Ánh Bình Kế toán viên     1       Kế toán
22 Lê Thị Thu Mai Cán sự     1       Kế toán
Phòng Công tác Học sinh sinh viên
23 Võ Thị Thanh Thảo Trưởng phòng   1         Quản lý giáo dục
24 Nguyễn Hoàng Long Chuyên viên     1       Điện tử viễn thông
25 Dương Thuận Nghĩa Chuyên viên     1       Quản lý đất đai
26 Bùi Thị Hạnh Chuyên viên     1       Luật học
Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế
27 Nguyễn Minh Thông Trưởng phòng 1           Hóa lý và Hoá lý thuyết
28 Đỗ Thị Thanh Phượng Chuyên viên   1         Quản lý giáo dục
29 Trần Quốc Hùng Giảng viên   1         Khoa học cây trồng
30 Nguyễn Thị Phương Thảo Giảng viên   1         Tài chính
Tổ Thư viện - Thông tin truyền thông
31 Thái Thị Bích Vân Tổ trưởng   1         Thú y
32 Nguyễn Thị Thanh Trúc Chuyên viên     1       Tài chính Ngân Hàng
33 Trương Thị Ngọc Lan Chuyên viên     1       Quản trị kinh doanh
34 Nguyễn Thị Hải Yến Chuyên viên     1       Công nghệ thông tin
35 Lê Thị Anh Thiên Chuyên viên     1       Báo chí
Tổ Khảo thí,  ĐBCLGD & CNTT
36 Nguyễn Thành Ba Tổ trưởng   1         Công nghệ thông tin
37 Nguyễn Thị Thương Chuyên viên     1       Sư phạm tin
38 Đỗ Thị Thu Thùy Chuyên viên     1       Tài chính doanh nghiệp
39 Từ Thị Vân Chuyên viên   1         Công nghệ thông tin
Khoa Kinh tế
40 Phan Thị Thanh Trúc Phó Trưởng Khoa   1         Chính sách công
41 Trần Thị Thu Trâm Giảng viên   1         Quản trị kinh doanh
42 Nguyễn Thị Ngọc Lợi Giảng viên   1         Kinh tế Nông nghiệp
43 Nguyễn Thị Minh Chi Giảng viên   1         Kinh tế Nông nghiệp
44 Đào Thị Ly Sa Giảng viên   1         Kinh tế Nông nghiệp
45 Phạm Thị Ngọc Ly Tổ trưởng   1         Kế toán
46 Nguyễn Thị Thúy Hạnh Giảng viên   1         Quản trị kinh doanh
47 Vũ Thị Thương Giảng viên   1         Kinh tế Phát triển
48 Nguyễn Thị Hằng Giảng viên   1         Kế toán
49 Phan Thị Thanh Quyên Giảng viên   1         Kế toán - Kiểm toán 
50 Đặng Thị Ly Giảng viên   1         Kế toán
51 Phạm Thị Mai Quyên Giảng viên   1         Quản trị kinh doanh
52 Nguyễn Phi Điệp Giảng viên   1         Tài chính - Doanh nghiệp
53 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Giảng viên 1           Kinh doanh thương mại
54 Nguyễn Thị Hoa Giảng viên   1         KT Nông nghiệp
55 Đặng Trần Minh Hiếu Giảng viên   1         Văn hóa học
56 Đỗ Hoàng Hải  Giảng viên   1         Quản trị học
57 Hồ Ngọc Huy Giảng viên   1         Chính sách công
58 Lê Thị Hồng Nghĩa Giảng viên   1         Quản trị kinh doanh
59 Hàn Như Thiện Giảng viên   1         Kế toán
Khoa Sư phạm và Dự bị Đại học
60 Nguyễn Thị Trúc Phương Phó Trưởng Khoa   1         Luật thương mại
61 Trương Thị Kiều Vân Giảng viên   1         Ngôn ngữ ứng dụng
62 Châu Thị Ngọc Tuyết Giảng viên     1       Luật kinh tế
63 Trương Thị Hồng Nhung Giảng viên     1       Luật kinh tế
64 Nguyễn Thị Thanh Hiền Giảng viên   1         Triết học
65 Nguyễn Xuân Nguyên Giảng viên   1         Thể dục thể thao
66 Trần Thị Kim Dung Giảng viên   1         SP Tiếng Anh
67 Đỗ Anh Tuấn Tổ trưởng   1         SP Tiếng Anh
68 Trần Thị Thanh Sang Giảng viên   1         Tiếng Anh
69 Nguyễn Đức Tuấn Giảng viên   1         Thể dục thể thao
70 Nguyễn Thị Ngân Giảng viên   1         Triết học
Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp
71 Đồng Ngọc Nguyên Thịnh Trưởng Khoa 1           Công nghệ thông tin
72 Bùi Thị Thu Vĩ Tổ trưởng   1         KTế XD và QLDA
73 Trịnh Hồng Vi Giảng viên   1         Xây dựng DDCN
74 Phan Thị Tuyết Trinh Giảng viên   1         Công nghệ Sinh học
75 Trương Thị Tú Trinh Kỹ sư thực hành   1         Gen và CNSH
76 Lê Thị Thu Trang Tổ trưởng   1         CN Thực phẩm và đồ uống
77 Bùi Thị Ngọc Hân Giảng viên   1         Công nghệ Sinh học 
78 Phạm Thị Thùy Trang Giảng viên   1         CN Thực phẩm và đồ uống
79 Nguyễn Trường Thi Giảng viên   1         Quản lý môi trường
80 Nguyễn Thị Thanh Giảng viên   1         Chăn nuôi
81 Lê Thị Bảo Yến Giảng viên   1         Khoa học máy tính
82 Trương Văn Năm Kỹ sư thực hành   1         Công nghệ Sinh học
83 Nguyễn Văn Linh Giảng viên   1         Xây dựng DDCN
84 Lương Nguyễn Hoàng Phương Giảng viên   1         Xây dựng Thuỷ lợi
85 Huỳnh Thị Yến Thảo Giảng viên   1         QL dự án ứng dụng
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học
86 Mai Thị Thuý Diễm PGĐ Trung tâm   1         Ngôn ngữ Anh
Hợp đồng công nhật
87 Dương Cao Minh Trúc Nhân viên     1       Luật kinh tế
88 Nguyễn Ngọc Phuơng Trang Nhân viên     1       Anh văn-Biên phiên dịch

+