Lịch công tác Tuần thứ 18 (28/11/2022-04/12/2022)
NGÀY/THỨ THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN/NGƯỜI THỰC HIỆN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Ba
29-11-2022
8h00

Tập huấn công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ ( trực tuyến)

Đại diện Phòng Đào tạo

Trực tuyến Bộ GD&ĐT
Thứ Tư
30-11-2022
8h30

Họp giao ban Quý IV về công tác tuyển sinh và đào tạo

- ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc, Trưởng Ban ĐT;
- Các trường ĐHTV: Đại diện BGH phụ trách đào tạo, Trưởng Phòng ĐT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y-Dược: Đại diện Lãnh đạo đơn vị, Trưởng Phòng/Tổ trưởng Đào tạo

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn (Trực tuyến)
15h00

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương viên chức, người lao động Phân hiệu năm 2022

Theo Quyết định số 703/QĐ-PHKT ngày 21/11/2022 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Phòng họp A Chủ tịch Hội đồng
Thứ Năm
01-12-2022
16h00

Tiếp cán bộ, viên chức, NLĐ

Cán bộ, viên chức, NLĐ có nhu cầu

Phòng H301 BCH Công đoàn
Thứ Sáu
02-12-2022
9h00

Gặp mặt LHS Lào nhân kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

- Phó Giám đốc

- Đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Lào-Campuchia

- Lãnh đạo: phòng CTHSSV, Phòng ĐT.

- Bí thư Đoàn TN

- Ban cán sự LHS Lào và đại diện LHS cho 4 tỉnh Nam Lào.

- Phòng KH&HTQT

Phòng họp A Phòng KH&HTQT
13h45

Chương trình “MẢNH GHÉP SẮC MÀU”

- Sinh viên K22;

- Giảng viên Khoa Kinh tế;

- Giảng viên và sinh viên khác có quan tâm.

Phòng H404 Nguyễn Lê Bảo Ngọc & Đào Thị Ly Sa

Chú thích: Đề nghị Trưởng các đơn vị có các biện pháp tiết kiệm điện, nhắc cán bộ, nhân viên tắt điện, điều hòa khi ra khỏi phòng

Lịch công tác Tuần thứ 18 (28/11/2022-04/12/2022)
NGÀY/THỨ NỘI DUNG
Thứ Ba
29-11-2022

Thời gian: 8h00

Nội dung:

Tập huấn công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ ( trực tuyến)

Thành phần:

Đại diện Phòng Đào tạo

Địa điểm: Trực tuyến

Chủ trì: Bộ GD&ĐT

Thứ Tư
30-11-2022

Thời gian: 8h30

Nội dung:

Họp giao ban Quý IV về công tác tuyển sinh và đào tạo

Thành phần:

- ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc, Trưởng Ban ĐT;
- Các trường ĐHTV: Đại diện BGH phụ trách đào tạo, Trưởng Phòng ĐT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y-Dược: Đại diện Lãnh đạo đơn vị, Trưởng Phòng/Tổ trưởng Đào tạo

Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ trì: Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn (Trực tuyến)

Thời gian: 15h00

Nội dung:

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương viên chức, người lao động Phân hiệu năm 2022

Thành phần:

Theo Quyết định số 703/QĐ-PHKT ngày 21/11/2022 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Địa điểm: Phòng họp A

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Thứ Năm
01-12-2022

Thời gian: 16h00

Nội dung:

Tiếp cán bộ, viên chức, NLĐ

Thành phần:

Cán bộ, viên chức, NLĐ có nhu cầu

Địa điểm: Phòng H301

Chủ trì: BCH Công đoàn

Thứ Sáu
02-12-2022

Thời gian: 9h00

Nội dung:

Gặp mặt LHS Lào nhân kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thành phần:

- Phó Giám đốc

- Đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Lào-Campuchia

- Lãnh đạo: phòng CTHSSV, Phòng ĐT.

- Bí thư Đoàn TN

- Ban cán sự LHS Lào và đại diện LHS cho 4 tỉnh Nam Lào.

- Phòng KH&HTQT

Địa điểm: Phòng họp A

Chủ trì: Phòng KH&HTQT

Thời gian: 13h45

Nội dung:

Chương trình “MẢNH GHÉP SẮC MÀU”

Thành phần:

- Sinh viên K22;

- Giảng viên Khoa Kinh tế;

- Giảng viên và sinh viên khác có quan tâm.

Địa điểm: Phòng H404

Chủ trì: Nguyễn Lê Bảo Ngọc & Đào Thị Ly Sa

Chú thích: Đề nghị Trưởng các đơn vị có các biện pháp tiết kiệm điện, nhắc cán bộ, nhân viên tắt điện, điều hòa khi ra khỏi phòng

+