Lịch công tác Tuần thứ 35 (27/03/2022-02/04/2023)
NGÀY/THỨ THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN/NGƯỜI THỰC HIỆN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Ba
28-03-2023
16h00

Họp Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học chính quy theo QĐ số 1161/QĐ-ĐHĐN ngày 24/3/2023 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Trưởng Ban Chỉ đạo Giám đốc ĐHĐN
18h45

Liên hoan tài năng sinh viên ĐHĐN năm 2023

- BCH Đoàn ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc;
- BCH Hội SV ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc;
- Đại biểu mời;
- Sinh viên được triệu tập.

Nhà hát Trưng Vương - 86 Hùng Vương - Tp Đà Nẵng Bí thư Đoàn TN-ĐHĐN
Thứ Tư
29-03-2023
15h30

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN

- Như bên;
- UBKT Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
Thứ Năm
30-03-2023
16h00

Tiếp cán bộ, viên chức, NLĐ

Cán bộ, viên chức, NLĐ có nhu cầu

Phòng H301 BCH Công đoàn
Thứ Sáu
31-03-2023
15h00

Họp giao ban tháng 4/2023

Lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, tổ, trung tâm, các tổ chức đoàn thể

Phòng A Giám đốc Phân hiệu
Chủ Nhật
02-04-2023
Cả ngày

Cuộc thi Tài năng tranh biện vòng 3

- Các đội thi
- Ban giám khảo

Phòng H503 Nguyễn Lê Bảo Ngọc và Đào Thị Ly Sa

Chú thích: Đề nghị Trưởng các đơn vị có các biện pháp tiết kiệm điện, nhắc cán bộ, nhân viên tắt điện, điều hòa khi ra khỏi phòng

Lịch công tác Tuần thứ 35 (27/03/2022-02/04/2023)
NGÀY/THỨ NỘI DUNG
Thứ Ba
28-03-2023

Thời gian: 16h00

Nội dung:

Họp Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Thành phần:

Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học chính quy theo QĐ số 1161/QĐ-ĐHĐN ngày 24/3/2023 của Giám đốc ĐHĐN.

Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ trì: Trưởng Ban Chỉ đạo Giám đốc ĐHĐN

Thời gian: 18h45

Nội dung:

Liên hoan tài năng sinh viên ĐHĐN năm 2023

Thành phần:

- BCH Đoàn ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc;
- BCH Hội SV ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc;
- Đại biểu mời;
- Sinh viên được triệu tập.

Địa điểm: Nhà hát Trưng Vương - 86 Hùng Vương - Tp Đà Nẵng

Chủ trì: Bí thư Đoàn TN-ĐHĐN

Thứ Tư
29-03-2023

Thời gian: 15h30

Nội dung:

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN

Thành phần:

- Như bên;
- UBKT Công đoàn ĐHĐN.

Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

Thứ Năm
30-03-2023

Thời gian: 16h00

Nội dung:

Tiếp cán bộ, viên chức, NLĐ

Thành phần:

Cán bộ, viên chức, NLĐ có nhu cầu

Địa điểm: Phòng H301

Chủ trì: BCH Công đoàn

Thứ Sáu
31-03-2023

Thời gian: 15h00

Nội dung:

Họp giao ban tháng 4/2023

Thành phần:

Lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, tổ, trung tâm, các tổ chức đoàn thể

Địa điểm: Phòng A

Chủ trì: Giám đốc Phân hiệu

Chủ Nhật
02-04-2023

Thời gian: Cả ngày

Nội dung:

Cuộc thi Tài năng tranh biện vòng 3

Thành phần:

- Các đội thi
- Ban giám khảo

Địa điểm: Phòng H503

Chủ trì: Nguyễn Lê Bảo Ngọc và Đào Thị Ly Sa

Chú thích: Đề nghị Trưởng các đơn vị có các biện pháp tiết kiệm điện, nhắc cán bộ, nhân viên tắt điện, điều hòa khi ra khỏi phòng

+