Lịch công tác Tuần thứ 31 (26/02/2024-03/03/2024)
NGÀY/THỨ THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN/NGƯỜI THỰC HIỆN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
26-02-2024
14h00

Họp triển khai công tác tư vấn tuyển sinh năm 2024

- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Lê Thành Bắc; Lãnh đạo Văn phòng và các Ban: ĐT, CTHSSV; Trưởng Ban KHTC, Giám đốc Trung tâm TTHL&TT, Bí thư Đoàn TN;
- Các trường ĐHTV: Đại diện BGH và Trưởng Phòng phụ trách công tác TVTS;
- Viện VNUK, Khoa Y-Dược: Thủ trưởng đơn vị và Trưởng phòng/Tổ phụ trách công tác TVTS.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
Thứ Ba
27-02-2024
16h00

Tiếp cán bộ, viên chức, NLĐ.

Cán bộ, viên chức, NLĐ có nhu cầu.

Phòng A201 Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu
Thứ Tư
28-02-2024
8h30

Phiên họp hỗ trợ kỹ thuật về Hệ thống giám sát Chương trình đào tạo trong khuôn khổ Dự án PHER

- Ban QLDA PHER - ĐH Indiana (Hoa Kỳ): Tổ công tác và chuyên gia;
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD: Trưởng Ban và các chuyên viên phụ trách; Ban QLDA ODA: Phòng Điều phối các hoạt động phi xây dựng;
- Các trường ĐHTV: Trưởng/Phó phòng Phòng KT&ĐBCLGD, Trưởng/phó các khoa có liên quan.

Trực tuyến Ban QLDA PHER – Đại học Indiana (Hoa Kỳ)
Thứ Năm
29-02-2024
8h00

Giao ban công tác đảm bảo chất lượng giáo dục học kỳ II năm học 2023-2024 (Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: họp trực tuyến qua Zoom)

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo: Ban ĐBCLGD, Ban ĐT, Trung tâm ĐTTX;
- Các trường ĐHTV: Đại diện BGH; Đại diện Lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y
- Dược: Đại diện Lãnh đạo; Trưởng phòng/Tổ trưởng Phòng/Tổ KT&ĐBCLGD;
- Mời: ThS. Ngô Thị Ngọc Hoa (P. ĐPCHĐPXD - Ban QLDA ODA).

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn PGS.TS. Lê Quang Sơn PGĐ ĐHĐN
15h00- 17h00

Hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với sinh viên năm học 2023-2024

- Ban Giám đốc;
- Ban Thường vụ Đoàn TN;
- Đại diện Lãnh đạo các phòng, khoa, tổ;
- Đại diện sinh viên các lớp chính quy.

Hội trường C Ban Giám đốc PH
Thứ Sáu
01-03-2024
9h00

Hội thảo "Chuyển đổi số và an toàn trên không gian mạng cho sinh viên ĐHĐN" năm 2024

- Đại biểu, diễn giả khách mời;
- BTK Hội Sinh viên ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc;
- Sinh viên quan tâm tham dự.

Hội trường F - Trường ĐHBK Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHĐN
15h00

Họp bàn tổ chức Đại hội Thể thao Sinh viên ĐHĐN lần thứ XIII-2024

- ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc; Trưởng Ban KHTC, Đại diện Lãnh đạo: Ban CTHSSV, Đoàn TN;
- Các trường ĐHTV, Viện VNUK, Khoa Y - Dược: Đại diện Lãnh đạo: Phòng CTSV, Đoàn TN;
- Khoa GDTC và Trung tâm Thể thao: Đại diện Lãnh đạo.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn PGS.TS. Lê Thành Bắc PGĐ ĐHĐN
Chủ Nhật
03-03-2024
7h30

Chương trình tư vấn mùa thi Báo Thanh Niên 2024

- ĐHĐN: Ban Đào tạo: Lãnh đạo và chuyên viên được phân công; Văn phòng, Ban CTHSSV, Đoàn TN, Trung tâm TTHL&TT: Theo phân công thực hiện TVTS năm 2024 CQ ĐHĐN;
- Các trường ĐHTV và đơn vị ĐTTT: Đơn vị có đăng ký tham gia.

Trường Quốc tế Sky-line Hill, Khu đô thị Hà My Đông A, Điện Bàn, Quảng Nam Báo Thanh Niên

Chú thích: Đề nghị Trưởng các đơn vị có các biện pháp tiết kiệm điện, nhắc cán bộ, nhân viên tắt điện, điều hòa khi ra khỏi phòng

Lịch công tác Tuần thứ 31 (26/02/2024-03/03/2024)
NGÀY/THỨ NỘI DUNG
Thứ Hai
26-02-2024

Thời gian: 14h00

Nội dung:

Họp triển khai công tác tư vấn tuyển sinh năm 2024

Thành phần:

- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Lê Thành Bắc; Lãnh đạo Văn phòng và các Ban: ĐT, CTHSSV; Trưởng Ban KHTC, Giám đốc Trung tâm TTHL&TT, Bí thư Đoàn TN;
- Các trường ĐHTV: Đại diện BGH và Trưởng Phòng phụ trách công tác TVTS;
- Viện VNUK, Khoa Y-Dược: Thủ trưởng đơn vị và Trưởng phòng/Tổ phụ trách công tác TVTS.

Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN

Thứ Ba
27-02-2024

Thời gian: 16h00

Nội dung:

Tiếp cán bộ, viên chức, NLĐ.

Thành phần:

Cán bộ, viên chức, NLĐ có nhu cầu.

Địa điểm: Phòng A201

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu

Thứ Tư
28-02-2024

Thời gian: 8h30

Nội dung:

Phiên họp hỗ trợ kỹ thuật về Hệ thống giám sát Chương trình đào tạo trong khuôn khổ Dự án PHER

Thành phần:

- Ban QLDA PHER - ĐH Indiana (Hoa Kỳ): Tổ công tác và chuyên gia;
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD: Trưởng Ban và các chuyên viên phụ trách; Ban QLDA ODA: Phòng Điều phối các hoạt động phi xây dựng;
- Các trường ĐHTV: Trưởng/Phó phòng Phòng KT&ĐBCLGD, Trưởng/phó các khoa có liên quan.

Địa điểm: Trực tuyến

Chủ trì: Ban QLDA PHER – Đại học Indiana (Hoa Kỳ)

Thứ Năm
29-02-2024

Thời gian: 8h00

Nội dung:

Giao ban công tác đảm bảo chất lượng giáo dục học kỳ II năm học 2023-2024 (Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: họp trực tuyến qua Zoom)

Thành phần:

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo: Ban ĐBCLGD, Ban ĐT, Trung tâm ĐTTX;
- Các trường ĐHTV: Đại diện BGH; Đại diện Lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y
- Dược: Đại diện Lãnh đạo; Trưởng phòng/Tổ trưởng Phòng/Tổ KT&ĐBCLGD;
- Mời: ThS. Ngô Thị Ngọc Hoa (P. ĐPCHĐPXD - Ban QLDA ODA).

Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ trì: PGS.TS. Lê Quang Sơn PGĐ ĐHĐN

Thời gian: 15h00- 17h00

Nội dung:

Hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với sinh viên năm học 2023-2024

Thành phần:

- Ban Giám đốc;
- Ban Thường vụ Đoàn TN;
- Đại diện Lãnh đạo các phòng, khoa, tổ;
- Đại diện sinh viên các lớp chính quy.

Địa điểm: Hội trường C

Chủ trì: Ban Giám đốc PH

Thứ Sáu
01-03-2024

Thời gian: 9h00

Nội dung:

Hội thảo "Chuyển đổi số và an toàn trên không gian mạng cho sinh viên ĐHĐN" năm 2024

Thành phần:

- Đại biểu, diễn giả khách mời;
- BTK Hội Sinh viên ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc;
- Sinh viên quan tâm tham dự.

Địa điểm: Hội trường F - Trường ĐHBK

Chủ trì: Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHĐN

Thời gian: 15h00

Nội dung:

Họp bàn tổ chức Đại hội Thể thao Sinh viên ĐHĐN lần thứ XIII-2024

Thành phần:

- ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc; Trưởng Ban KHTC, Đại diện Lãnh đạo: Ban CTHSSV, Đoàn TN;
- Các trường ĐHTV, Viện VNUK, Khoa Y - Dược: Đại diện Lãnh đạo: Phòng CTSV, Đoàn TN;
- Khoa GDTC và Trung tâm Thể thao: Đại diện Lãnh đạo.

Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ trì: PGS.TS. Lê Thành Bắc PGĐ ĐHĐN

Chủ Nhật
03-03-2024

Thời gian: 7h30

Nội dung:

Chương trình tư vấn mùa thi Báo Thanh Niên 2024

Thành phần:

- ĐHĐN: Ban Đào tạo: Lãnh đạo và chuyên viên được phân công; Văn phòng, Ban CTHSSV, Đoàn TN, Trung tâm TTHL&TT: Theo phân công thực hiện TVTS năm 2024 CQ ĐHĐN;
- Các trường ĐHTV và đơn vị ĐTTT: Đơn vị có đăng ký tham gia.

Địa điểm: Trường Quốc tế Sky-line Hill, Khu đô thị Hà My Đông A, Điện Bàn, Quảng Nam

Chủ trì: Báo Thanh Niên

Chú thích: Đề nghị Trưởng các đơn vị có các biện pháp tiết kiệm điện, nhắc cán bộ, nhân viên tắt điện, điều hòa khi ra khỏi phòng

+