Ban Giám đốc
Ban Giám đốc

TS. Nguyễn Phi Hùng

Giám đốc

TS. Nguyễn Phi Hùng

Giám đốc

NCS. Nguyến Tố Như

Phó Giám đốc

NCS. Nguyến Tố Như

Phó Giám đốc
Khoa Kinh tế
Khoa Kinh tế

ThS. Đào Thị Ly Sa

Tổ trưởng tổ Kinh tế - Quản lý

ThS. Đào Thị Ly Sa

Tổ trưởng tổ Kinh tế - Quản lý

ThS. Phạm Thị Ngọc Ly

Tổ trưởng Bộ môn Kế toán - Tài chính

ThS. Phạm Thị Ngọc Ly

Tổ trưởng Bộ môn Kế toán - Tài chính

ThS. Đỗ Hoàng Hải

Giảng viên

ThS. Đỗ Hoàng Hải

Giảng viên

ThS. Hàn Như Thiện

Giảng viên

ThS. Hàn Như Thiện

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên

ThS. Đặng Thị Ly

Giảng viên

ThS. Đặng Thị Ly

Giảng viên

NCS. Vũ Thị Thương

Giảng viên

NCS. Vũ Thị Thương

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Mai Quyên

Giảng viên - Giáo vụ khoa

ThS. Phạm Thị Mai Quyên

Giảng viên - Giáo vụ khoa
Khoa Luật và Sư phạm
Khoa Luật và Sư phạm

TS. Nguyễn Văn Giang

Tổ trưởng Tổ Sư phạm & Đại cương

TS. Nguyễn Văn Giang

Tổ trưởng Tổ Sư phạm & Đại cương

ThS. Đỗ Anh Tuấn

Giảng viên

ThS. Đỗ Anh Tuấn

Giảng viên
Khoa Công nghệ
Khoa Công nghệ

ThS. Bùi Thị Thu Vĩ

Tổ trưởng Bộ môn Kỹ thuật

ThS. Bùi Thị Thu Vĩ

Tổ trưởng Bộ môn Kỹ thuật

NCS. Trương Văn Năm

Giảng viên

NCS. Trương Văn Năm

Giảng viên

ThS. Trịnh Hồng Vi

Giảng viên

ThS. Trịnh Hồng Vi

Giảng viên

KS. Quách Xuân Quỳnh

Kỹ sư thực hành

KS. Quách Xuân Quỳnh

Kỹ sư thực hành

ThS. Nguyễn Ngọc Hùng

Giảng viên (Nghỉ hưu)

ThS. Nguyễn Ngọc Hùng

Giảng viên (Nghỉ hưu)
Phòng Đào tạo
Phòng Đào tạo

TS. Nguyễn Văn Giang

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Văn Giang

Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Việt Tuấn

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Việt Tuấn

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hoàng Long

Chuyên viên

Nguyễn Hoàng Long

Chuyên viên

Bùi Thị Bé

Chuyên viên

Bùi Thị Bé

Chuyên viên
Phòng Hành chính tổng hợp
Phòng Hành chính tổng hợp

ThS. Võ Thị Thanh Thảo

Trưởng phòng

ThS. Võ Thị Thanh Thảo

Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Văn Linh

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Văn Linh

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Lành

Nhân viên phục vụ

Nguyễn Thị Lành

Nhân viên phục vụ

Bùi Thị Ngọc Quỳnh

Nhân viên vệ sinh

Bùi Thị Ngọc Quỳnh

Nhân viên vệ sinh

ThS. Phạm Thị Thùy Trang

Giảng viên kiêm nhiệm

ThS. Phạm Thị Thùy Trang

Giảng viên kiêm nhiệm
Phòng Công tác HSSV
Phòng Công tác HSSV
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

ThS. Trương Thị Kiều Vân

Phó Trưởng phòng

ThS. Trương Thị Kiều Vân

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Ngân

Giảng viên kiêm nhiệm

ThS. Nguyễn Thị Ngân

Giảng viên kiêm nhiệm

ThS. Hồ Ngọc Huy

Giảng viên kiêm nhiệm

ThS. Hồ Ngọc Huy

Giảng viên kiêm nhiệm
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

ThS. Bùi Thị Khánh Ly

Trưởng phòng

ThS. Bùi Thị Khánh Ly

Trưởng phòng

Lê Thị Thu Mai

Chuyên viên

Lê Thị Thu Mai

Chuyên viên

Mai Thị Dung

Chuyên viên

Mai Thị Dung

Chuyên viên
Tổ Thư viện và Thông tin truyền thông
Tổ Thư viện và Thông tin truyền thông
Tổ Khảo thí ĐBCLGD & CNTT
Tổ Khảo thí ĐBCLGD & CNTT

ThS. Lê Thị Thu Trang

Tổ trưởng

ThS. Lê Thị Thu Trang

Tổ trưởng

TS. Phan Thị Thanh Quyên

Giảng viên kiêm nhiệm

TS. Phan Thị Thanh Quyên

Giảng viên kiêm nhiệm

Đỗ Thị Thu Thùy

Chuyên viên

Đỗ Thị Thu Thùy

Chuyên viên
Bộ phận Tuyển sinh
Bộ phận Tuyển sinh

ThS. Trần Quốc Hùng

Giảng viên kiêm nhiệm

ThS. Trần Quốc Hùng

Giảng viên kiêm nhiệm

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

TS. Nguyễn Phi Hùng

Giám đốc Trung tâm

TS. Nguyễn Phi Hùng

Giám đốc Trung tâm

ThS. Mai Thị Thúy Diễm

Phó Giám đốc Trung tâm

ThS. Mai Thị Thúy Diễm

Phó Giám đốc Trung tâm

ThS. Nguyễn Thành Ba

Phó Giám đốc Trung tâm

ThS. Nguyễn Thành Ba

Phó Giám đốc Trung tâm

Từ Thị Vân

Chuyên viên

Từ Thị Vân

Chuyên viên
+