Ban Giám đốc
Ban Giám đốc

TS. Nguyễn Phi Hùng

Giám đốc

TS. Nguyễn Phi Hùng

Giám đốc

NCS. Nguyến Tố Như

Phó Giám đốc

NCS. Nguyến Tố Như

Phó Giám đốc
Khoa Kinh tế
Khoa Kinh tế

ThS. Phan Thị Thanh Trúc

Phó Trưởng khoa

ThS. Phan Thị Thanh Trúc

Phó Trưởng khoa

ThS. Phạm Thị Ngọc Ly

Tổ trưởng Bộ môn Kế toán - Tài chính

ThS. Phạm Thị Ngọc Ly

Tổ trưởng Bộ môn Kế toán - Tài chính

ThS. Đỗ Hoàng Hải

Giảng viên

ThS. Đỗ Hoàng Hải

Giảng viên

ThS. Hàn Như Thiện

Giảng viên

ThS. Hàn Như Thiện

Giảng viên

ThS. Đào Thị Ly Sa

Giảng viên

ThS. Đào Thị Ly Sa

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên

ThS. Đặng Thị Ly

Giảng viên

ThS. Đặng Thị Ly

Giảng viên

ThS. Vũ Thị Thương

Giảng viên

ThS. Vũ Thị Thương

Giảng viên
Khoa Luật và Sư phạm
Khoa Luật và Sư phạm

TS. Nguyễn Văn Giang

Tổ trưởng Tổ Sư phạm & Đại cương

TS. Nguyễn Văn Giang

Tổ trưởng Tổ Sư phạm & Đại cương
Khoa Công nghệ
Khoa Công nghệ

ThS. Bùi Thị Thu Vĩ

Tổ trưởng Bộ môn Kỹ thuật

ThS. Bùi Thị Thu Vĩ

Tổ trưởng Bộ môn Kỹ thuật

ThS. Trần Quốc Hùng

Giảng viên

ThS. Trần Quốc Hùng

Giảng viên

ThS. Lê Thị Thu Trang

Tổ trưởng Bộ môn Nông nghiệp

ThS. Lê Thị Thu Trang

Tổ trưởng Bộ môn Nông nghiệp

NCS. Trương Văn Năm

Giảng viên

NCS. Trương Văn Năm

Giảng viên

ThS. Trịnh Hồng Vi

Giảng viên

ThS. Trịnh Hồng Vi

Giảng viên

ThS. Nguyễn Ngọc Hùng

Giảng viên (Nghỉ hưu)

ThS. Nguyễn Ngọc Hùng

Giảng viên (Nghỉ hưu)

TS. Nguyễn Minh Thông

Giảng viên - Trưởng phòng Khoa học & HTQT

TS. Nguyễn Minh Thông

Giảng viên - Trưởng phòng Khoa học & HTQT
Phòng Đào tạo
Phòng Đào tạo

TS. Nguyễn Văn Giang

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Văn Giang

Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Việt Tuấn

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Việt Tuấn

Phó Trưởng phòng

Bùi Thị Bé

Chuyên viên

Bùi Thị Bé

Chuyên viên

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

Nguyễn Hoàng Long

Chuyên viên

Nguyễn Hoàng Long

Chuyên viên
Phòng Hành chính tổng hợp
Phòng Hành chính tổng hợp

ThS. Nguyễn Văn Linh

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Văn Linh

Phó Trưởng phòng

Mai Thị Dung

Chuyên viên

Mai Thị Dung

Chuyên viên

Nguyễn Thị Lành

Nhân viên phục vụ

Nguyễn Thị Lành

Nhân viên phục vụ

Bùi Thị Ngọc Quỳnh

Nhân viên vệ sinh

Bùi Thị Ngọc Quỳnh

Nhân viên vệ sinh

ThS. Võ Thị Thanh Thảo

Trưởng phòng

ThS. Võ Thị Thanh Thảo

Trưởng phòng
Phòng Công tác HSSV
Phòng Công tác HSSV

KS. Quách Xuân Quỳnh

Kỹ sư thực hành

KS. Quách Xuân Quỳnh

Kỹ sư thực hành

ThS. Nguyễn Đình Viễn

Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Đình Viễn

Trưởng phòng

Bùi Thị Hạnh

Chuyên viên

Bùi Thị Hạnh

Chuyên viên
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

ThS. Hồ Ngọc Huy

Giảng viên kiêm nghiệm

ThS. Hồ Ngọc Huy

Giảng viên kiêm nghiệm

TS. Nguyễn Minh Thông

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Minh Thông

Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

ThS. Bùi Thị Khánh Ly

Trưởng phòng

ThS. Bùi Thị Khánh Ly

Trưởng phòng

Lê Thị Thu Mai

Chuyên viên

Lê Thị Thu Mai

Chuyên viên
Tổ Thư viện và Thông tin truyền thông
Tổ Thư viện và Thông tin truyền thông
Tổ Khảo thí ĐBCLGD & CNTT
Tổ Khảo thí ĐBCLGD & CNTT

ThS. Nguyễn Thành Ba

Tổ trưởng

ThS. Nguyễn Thành Ba

Tổ trưởng

Từ Thị Vân

Chuyên viên

Từ Thị Vân

Chuyên viên

Đỗ Thị Thu Thùy

Chuyên viên

Đỗ Thị Thu Thùy

Chuyên viên
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

ThS. Mai Thị Thúy Diễm

Phó Giám đốc Trung tâm

ThS. Mai Thị Thúy Diễm

Phó Giám đốc Trung tâm
+