Nguyễn Thị Thanh Nhã

Nhân viên tư vấn tín dụng

Nguyễn Thị Thanh Nhã

Nhân viên tư vấn tín dụng

A Tuin

Giáo viên

A Tuin

Giáo viên

Đoàn Thị Hường

Giảng viên

Đoàn Thị Hường

Giảng viên

Bùi Thị Hường

Giáo viên

Lê Thị Kiều Thiên

Nhân viên tư vấn tuyển sinh

Lê Thị Kiều Thiên

Nhân viên tư vấn tuyển sinh

Nguyễn Tố Quyên

Chuyên viên - Phòng Tổ chức hành chính

Nguyễn Tố Quyên

Chuyên viên - Phòng Tổ chức hành chính

Nguyễn Ngọc Thành Toại

Quản lý siêu thị

Nguyễn Ngọc Thành Toại

Quản lý siêu thị

Nguyễn Hữu Trung

Chuyên viên phòng Tuyển dụng

Nguyễn Hữu Trung

Chuyên viên phòng Tuyển dụng

Trần Văn Danh

Phó trưởng phòng Kế toán

Trần Văn Danh

Phó trưởng phòng Kế toán

Hoàng Trọng Quý

Điều hành kinh doanh KV kon Tum

Hoàng Trọng Quý

Điều hành kinh doanh KV kon Tum

Phạm Văn Dũng

Cán bộ quan hệ khách hàng

Phạm Văn Dũng

Cán bộ quan hệ khách hàng

Phạm Thị Bích

Giao dịch viên

Phạm Thị Bích

Giao dịch viên

Hoàng Thị Dương

Chuyên viên

Hoàng Thị Dương

Chuyên viên

Trần Thị Thanh Kiều

Hướng dẫn viên du lịch

Trần Thị Thanh Kiều

Hướng dẫn viên du lịch

Nguyễn Đình Vũ

Trưởng phòng kỹ thuật

Nguyễn Đình Vũ

Trưởng phòng kỹ thuật

Đậu An Lộc

Giám đốc điều hành

Đậu An Lộc

Giám đốc điều hành

Lê Thị Hồng Duyên

Lập trình viên

Lê Thị Hồng Duyên

Lập trình viên

Nguyễn Thị Ánh Liễu

Kỹ sư hệ thống

Nguyễn Thị Ánh Liễu

Kỹ sư hệ thống

Nguyễn Thanh Bằng

Lập trình viên

Nguyễn Thanh Bằng

Lập trình viên

Nguyễn Thành Đức

Lập trình viên

Nguyễn Thành Đức

Lập trình viên

Nguyễn Đăng Hà

Lập trình viên

Nguyễn Đăng Hà

Lập trình viên

Lê Duy Thạnh

Lập trình viên

Lê Duy Thạnh

Lập trình viên
+