Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum luôn chú trọng tới việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, mở rộng liên kết đào tạo với các trường đại học tiên tiến trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng hóa phương thức đào tạo và đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của xã hội. Đẩy mạnh chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên học tập, nghiên cứu và trao đổi nhằm nâng cao trình độ và học hỏi kinh nghiệm. Đây cũng là mục tiêu phát triển chiến lược của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum trong quá trình hội nhập quốc tế.

Các chương trình hợp tác:

- Chương trình liên kết đào tạo 2+2 giữa Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum với Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân - Đài Loan.

- Chương trình hợp tác trao đổi giảng viên, sinh viên với  các trường đối tác quốc tế.

- Chương trình hợp tác đào tạo giữa Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum với Sở giáo dục tỉnh ATTAPƯ - Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

+