Đảng bộ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum trực thuộc Đảng bộ Đại học Đà Nẵng. Hiện tại, Đảng bộ có 3 chi bộ trực thuộc là Chi bộ Hành chính, Chi bộ Giảng viên, và Chi bộ Sinh viên với 39 đảng viên (tính đến tháng 03/2020)

- Cán bộ văn phòng: Đ/c: Mai Thị Dung
Email: vpdu@kontum.udn.vn
Điện thoại: (0260) 6287771

- Phụ trách công tác tuyên huấn: Đ/c: Nguyễn Phi Hùng

- UBKT Đảng ủy Phân hiệu gồm:
Đ/c Nguyễn Tố Như – Chủ nhiệm UBKT
Đ/c Nguyễn Thị Trúc Phương – Phó Chủ nhiệm UBKT
Đ/c Nguyễn Việt Tuấn – Ủy viên UBKT

- Các chi bộ trực thuộc:
Chi bộ Hành chính: có 14 đảng viên. Bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Việt Tuấn.
Chi bộ Giảng viên: có 16 đảng viên. Bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Thị Trúc Phương.
Chi bộ Sinh viên: có 09 đảng viên. Bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Xuân Nguyên.

MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN CỦA ĐẢNG
Hồ sơ kết nạp Đảng
Hồ sơ chuyển Đảng chính thức
Chuyển sinh hoạt Đảng
Chuyển sinh hoạt Đảng_Dự bị
Báo cáo của Đảng viên đi nước ngoài

 

+