Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum có 4 khu giảng đường gồm 42 phòng học được trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại hỗ trợ giảng dạy và học tập.

Khu giảng đường A

Khu giảng đường E (Cơ sở 2)

Khu giảng đường H (Tòa nhà 7 tầng) - Phòng thực hành tin học với trang thiết bị hiện đại

 

Khu thư viện

+