Khu Hành chính là nơi làm việc của Ban Giám đốc và tất cả các Phòng, Khoa tạo thuận lợi cho sinh viên và phụ huynh khi đến liên hệ công tác. Khu hành chính được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng phù hợp với phong cách quản lý hành chính hiện đại.

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế

Tổ Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin

Văn phòng công đoàn

Phòng họp H301 - Toàn nhà 7 tầng

+