Trường có 04 phòng máy vi tính với hơn 200 máy tính cấu hình cao, nối mạng internet; hệ thống máy chủ nối mạng internet phục vụ cho việc quản lý đào tạo, truy cập thông tin phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Nhà trường còn trang bị cho mỗi khoa hàng chục máy tính xách tay cùng hệ thống projector đồng bộ phục vụ công tác giảng dạy theo phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới. Hệ thống wifi (free) phủ sóng toàn Trường với tốc độ cao đáp ứng tối đa nhu cầu học tập, trao đổi thông tin của cán bộ giảng viên và sinh viên trong Trường.

Phòng máy 

Giờ thực hành Tin học

Trang thiết bị hiện đại

+