Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2023

THỜI GIAN NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH: Từ thứ Bảy ngày 31/12/2022 đến hết thứ Hai ngày 02/01/2023.

Trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, sinh viên tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường bộ; Phòng chống các âm mưu kích động biểu tình, gây rối trật tự công cộng; Nghiêm túc thực hiện các chủ trường, đường lối của Đảng và Nhà nước; Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà trường trong quản lý sinh viên ở Ký túc xá... Những sinh viên nào vi phạm sẽ bị kỷ luật theo quy định của Nhà nước, pháp luật và của Nhà trường.

Chúc các bạn sinh viên và gia đình có một kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Các số điện thoại liên lạc khi cần

- Công an phường Quang Trung: 02603.862.308

- Công an phường Duy Tân: 02603.861.493

- Giám đốc Phân hiệu: 0901.141.119

- Trưởng Phòng CTHSSV: 0935.016.237

- Quản lý KTX CS1: 0905.550.411

- Quản lý KTX CS2: 0981.444.133

+